Õiguskantsler: ehk oleks aeg kritiseerida ka riigikohtu otsuseid?

Riigikohus

FOTO: Aldo Luud / Õhtuleht

Siiamaani pole kohtuotsuseid, eriti riigikohtu otsuseid avalikult kritiseeritud, kuid õiguskantsler Indrek Teder leiab, et ehk oleks nüüd õige aeg hakata vajadusel ka seda tegema.

«Eestis on välja kujunenud seisukoht, et üldreeglina kohtuotsuseid eriti ei kritiseerita. Eriti kui on tegu kõrgeima astme kohtu – riigikohtu otsusega. Sellise tava kujunemine on igati tervitatav – kohus on omandanud ka sisuliselt sõltumatu otsustaja rolli ühiskonnas. Otsus võib meeldida või mitte, aga see on lõplik ja nii see peabki olema,» märkis Indrek Teder täna alanud kohtunike foorumil «Ausalt ja avameelselt kohtuvõimust».

«Aga äkki on kätte jõudnud aeg seda tava muuta? Kaasaegses ühiskonnas on ju võim avatud ja kritiseeritav? Kui kohtuvõimu võrrelda kõrgeima poliitilise võimuga – parlamendiga, siis parlamenti, tema liikmeid, nende tegevust ja vastuvõetud seadusi kritiseeritakse põhjusega ning põhjuseta. See on loomulik ning demokraatlik süsteem sellest kokku ei lange ja seaduste kritiseerimine ei tähenda, et kritiseeritavat seadust ei täideta,» leidis Teder.

Tema sõnul on aga kõrgeima astme kohtulahendid praegu ühiskonnale kriitikavaba tsoon.

«Kui me lähtume aga sellest, et avatuid demokraatlikus ühiskonnas ei ole analüüsi- ja kriitikavabu tsoone, siis selles valdkonnas on meil veel arenguruumi. Pealegi on ju kohus nii õiguslik kui ka reaalne võim ning võim ei saa ega tohi olla vaikuse ja saladuse tsoonis,» arvas õiguskantsler.

«Riigivõim peab olema mitte ainult läbipaistev, vaid ka võimeline oma tegevust selgitama, põhjendama, miks võeti vastu mingi otsus.» Teder oli seisukohal, et on hea, et ligikaudu 18 aastat on kohtulahendeid võetud kui lõplikku tõde, sest riikluse ehitamisel oli vajalik, et oleks koht, kus vaidlused lõpevad.

«Käesolevaks ajaks on meie kohtusüsteemi areng jõudnud sinnamaani, et peaks seda kriitikavaba tsooni ettevaatlikult vähendama, õhendama. Me oleme oma demokraatiaga jõudnud ju sinnamaani, et talume kriitikat igas valdkonnas,» pidas Teder konstruktiivset kriitikat ühiskonna avatusele ja arengule kasuks.

Tagasi üles