Kohus jättis Lepajõe kaebuse filmi «Sangarid» tootja vastu rahuldamata

Sangarid: Veiko Porkanen, Karl-Andres Kalmet ja Märt Pius samanimelisest filmist.

FOTO: Kaader filmist

Kurikuulsad paadipõgenikud, nende hulgas Alex Lepajõe süüdistavad mängufilmi «Sangarid» tootjat enda eraelu baasil linateose valmistamises ja nõuavad hüvitist, kuid jäid esmaspäeval Harju maakohtus kaotajaks.

Nõukogude aja paadiga üle piiri Soome põgenenud Harry Gelstein, Daniel Ladion ja Aleksander Pertel alias Alex Lepajõe esitasid kohtusse hagi Taska Film OÜ vastu filmi «Sangarid» avaldamisest, levitamisest ja reklaamimisest hoidumiseks kohustamise ja mittevaralise kahju hüvitamise nõudes 75 000 euro ulatuses. Mehed leiavad, et Taska Film kasutas linateose valmistamisel nende elulugu ja isikuandmeid, Taska Film väidab aga, et film ei räägi konkreetselt hagi esitanud meestest.

Harju maakohus nõustus filmi tootjaga ning jättis esmaspäeval hagi rahuldamata. Kohus leidis, et mängufilmis «Sangarid» ei ole hagejate isikuandmeid kasutatud, hagejad ei ole mängufilmis tuvastatavad. "Filmi puhul on tegemist hagejatega aset leidnud tõsieluliste sündmuste ainetel loodud, mitte nende isikuandmetel põhineva teosega. Mingi sündmuse ainetel teose loomist ei saa seostada üheselt isikuandmete kasutamisega ega isikuandmetel põhineva looga. Kuna tegemist ei ole hagejate isikuandmete töötlemisega, siis kohus ka ei hinnanud, kas on tegemist õigustatud või lubatud isikuandmete kasutamisega," märkis kohus.

Kohus leidis veel, et hagejate eraelu ei ole mängufilmis «Sangarid» kajastatud ja hagejate tuvastamine filmi alusel on võimatu. «Identifitseerimata isiku kohta andmete kajastamisel ei saa järeldada selle isiku eraeluliste andmete kajastamist,» märkis kohus, lisades, et kuna Taska Film OÜ ei ole hagejate isikuandmeid töödelnud ega eraelu puutumatust rikkunud, jääb ka hagejate mittevaralise kahju hüvitamise nõue rahuldamata. 

Tagasi üles