Riigikogu liigub toetusrühmade rekordigraafikus

Riigikogu lahtiste uste päeval vihtusid ka parlamendiliikmed teatetantsu.

FOTO: Peeter Langovits

Ehkki praegu toob pea iga päev uudiseid uute kummaliste nimedega saadikurühmade moodustamine, pole riigikogu eelmise koosseisu rühmade arvu veel saavutatudki.

Ometigi tundub, et toetusrühmade tegemine parlamendis muutub üha populaarsemaks. Kui riigikogu 9. koosseisul oli vaid üheksa erinevat ühendust, siis 10. koosseisul juba 22. Eelmine koosseis moodustas kokkuvõttes 34 rühma, praegune alles teist kuud töötav riigikogu on alles 30-nda piiril.

Ühenduste moodustamise initsiatiiv on riigikogu liikmete endi kätes. Tavapäraselt luuakse need soovist ühendada jõud mingite konkreetsete ainevaldkondade või teemade toetamiseks, probleemide lahendamiseks. Ühenduste tegevuse alused ja töökord kujuneb välja iga ühenduse enda soovi kohaselt, seda pole seadusega reguleeritud, selgitas riigikogu pressitalitus.

Kuna tegu on liikmete vabade ühendustega, ei ole neil riigikogu ees ka aruandekohustust. Aga nendes töödes osalemise eest ei saada ka eraldi tasu.

Sellel riigikogul ei näi sellest hoolimata initsiatiivikusest ja fantaasiast puudust tulevat.

Eraldi rühmaga on otsustatud toetada noori, looduslikke pühapaiku, kosmoseuuringuid, tuumajaama, korteriühistuid, kodukanti, kodanikuühiskonda, kaitseliitu, jahimehi, spordi- ja liikumisharrastust, vähemusrahvusi ja õigeusulisi.

Näiteks baltisaksa toetusrühma eesmärk on selle kultuuripärandi säilitamine ja väärtustamine. Korteriühistute toetusrühm lubas olla abiks ühistute hallatavate majade elanike murede lahendamisel. Noorte toetusrühm soovib aga olla alati avatud noortega kohtumiseks ja nendele olulistel teemadel lahenduste otsimiseks.

Rühmi on loodud ka mitmete Eesti piirkondade, näiteks Mulgimaa, Vana Võrumaa, Kagu-Eesti, saarte, Järva- ja Viljandimaa, Pärnumaa, aga ka Harjumaa ja Ida-Virumaa toetuseks, lisaks veel eraldi rühm Narva jaoks.

Praeguses koosseisus kolme saadikurühma kuuluv Eldar Efendijev ütles, et rühma töö tihedus sõltub sellest, kui aktuaalne teema parasjagu on. «Kui tuleb muinsuskaitse seadus, on arusaadav, et meie muinsuskaitse ühendus tegeleb küllaltki aktiivselt selles suunas,» tõi ta näite.

«Muidugi on tähtis, et kõik need rühmad oleksid balanseeritud, et seal oleks kõikide fraktsioonide esindajaid, mitte ühe või kahe fraktsiooni omad.» Toetusrühmadesse kuulumine on vabatahtlik. «Aga see on seestpoolt väike pind, kus võib avalikult kõiki aktuaalseid küsimusi püstitada, arutleda. Hiljem saab neid ka fraktsioonides arutada,» kiitis Efendijev.

Eelmise koosseisu käes on rekord

Ootamatu nimega saadikurühmi oli ka eelmisel koosseisul – näiteks kohaliku algatuse, kaasaegsete hoonete, tuumarelvavaba maailma, Kuuba demokraatia või inimkaubanduse vastane toetusrühm.

Veel oli GUAM saadikurühm, mille nimetus tulenes samanimelisest rahvusvahelisest organisatsioonist, mille liikmed on Gruusia, Ukraina, Aserbaidžaan ja Moldova. Selle esimehe Eldar Efendijevi sõnul võttis rühm endale kaks ülesannet – esiteks teha Balti assambleele ettepanek, et GUAMiga koostöö oleks seal omaette programmiline valdkond. «Võib öelda, et selle ülesande täitsime,» sõnas ta. Teine eesmärk oli panna Eesti välisministeerium konkretiseerima oma koostöö selle organisatsiooniga. «Võib ütelda, et oli positiivne koostegevus,» hindas Efendijev.

Seda, kas praeguses koosseisus sama saadikurühma enam ei moodustata, ei osanud ta aga esialgu öelda. «Kui vajadus on, võime muidugi moodustada, sest huvi valdkonna vastu muidugi on, aga praegu pole see teema nii aktuaalne.»


Riigikogu 12. koosseisu toetusrühmad 13. mai seisuga:
1. Baltisaksa toetusrühm
2. Harjumaa toetusrühm
3. Ida-Virumaa toetusrühm
4. Jahimeeste toetusrühm
5. Järva-ja Viljandimaa toetusrühm
6. Kaitseliidu toetusrühm
7. Kagu-Eesti saadikurühm
8. Kodanikuühiskonna toetusrühm
9. Kodukandi toetusrühm
10. Kohalike omavalitsuste ja regionaalpoliitika toetusrühm
11. Korteriühistute toetusrühm
12. Kosmoseuuringute toetusrühm
13. Looduslike pühapaikade toetusrühm
14. Muinsuskaitse ühendus
15. Mulgimaa toetusrühm
16. Narva toetusrühm
17. Noorte toetusrühm
18. Pärnumaa saadikurühm
19. Saadikuühendus „Inimõiguste kaitseks Põhja-Kaukaasias“
20. Saarte ühendus
21. Setomaa toetusrühm
22. Spordi-ja liikumisharrastuse toetusrühm
23. Säästva energia toetusrühm
24. Taiwani toetusrühm
25. Tiibeti toetusrühm
26. Tuumajaama toetusrühm
27. Vana Võrumaa saadikurühm
28. Valgamaa toetusrühm
29. Vähemusrahvuste saadikute ühendus
30. Õigeusuliste saadikurühm

Tagasi üles