Kampaania: „Suvekampaania – Parim sisu uues telefonis 1 kuu 1 euro“ tingimused

Kampaaniat korraldab AS Eesti Meedia, registreeritud asukoht Tallinn, Maakri 23a, registrikood 10184643, e-post: levi@postimees.ee; telefon: +372 666 2525.

1. Kampaania nimetusega „Suvekampaania – Parim sisu uues telefonis 1 kuu 1 euro“ (Kampaania) toimub 02.07.2018 - 31.08.2018 (Kampaania periood).

2. Kampaania pakkumist saab kasutada eraisikust tarbija (Tellija), kes vormistab Kampaania perioodil Minu Meedia või Minu Meedia + Kanal 2 digipaketi püsitellimuse.

3. Kampaania hind 1,00 euro kuus rakendub alates püsitellimuse kinnitamise kuupäevast ja lõpeb ühe kuu täitumisel. Peale ühe kuu täitumist rakendub püsimakse täishinnaga.

4. Kampaania korraldaja loosib kõigi kampaanias osalejate vahel 2 (kaks) võitjat, kes saab auhinnaks iPhone X mobiiltelefoni. Loosimised toimuvad 31.07.2018 ja 31.08.2018. Võitjatega võetakse hiljemalt loosimisele järgneval tööpäeval personaalselt ühendust e-posti või telefoni teel ning lepitakse kokku auhinna kättesaamine.

5. Eesti Meedial on õigus teha muudatusi või täpsustusi kampaania tingimustes, avalikustades need kampaania lehel. Muudatused jõustuvad alates Eesti Meedia poolt avalikustamise päevast.

6. Eesti Meedial on õigus vääramatu jõu (Force Majeure) juhtudel lõpetada kampaania viivitamatult teavitades sellest kampaania lehel ilma selle eest mistahes vastutust kandmata.

7. Käesolevad tingimused on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja muude õigusaktidega. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigis kehtiva õiguse alusel.

8. Kõik pretensioonid seoses kampaaniaga tuleb saata kirjalikult 1 nädala jooksul peale pretensiooni aluseks oleva juhtumi avaldumist märksõnaga „kampaania“.

9. Kõik korraldajale saabunud pretensioonid vaadatakse läbi ja vastatakse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates teate kättesaamisest.