Kampaania: „Minu Meedia digitellimus esimesed 4 kuud hinnaga 4 eurot kuus“ tingimused

Kampaaniat korraldab AS Eesti Meedia, registreeritud asukoht Tallinn, Maakri 23a, registrikood 10184643, e-post: levi@postimees.ee; telefon: +372 666 2525.

1. Kampaania nimetusega „Minu Meedia digitellimus esimesed 4 kuud hinnaga 4 eurot kuus“ (Kampaania) toimub ajavahemikul 01.05.2018 - 31.05.2018 (Kampaania periood).

2. Kampaania pakkumist saab kasutada eraisikust tarbija (Tellija), kes vormistab Kampaania perioodil Eesti Meedia veebilehtede kaudu Minu Meedia digipaketi tellimuse.

3. Kampaania hind 4,00 eurot kuus rakendub alates tellimuse kinnitamise kuupäevast ja lõppeb nelja kuu täitumisel. Peale nelja kuu täitumist rakendub püsimakse täishinnaga (9,50 eurot kuus).

4. Kampaania pakkumist saab Tellija kasutada ühe korra, st kui Tellija katkestab kampaania pakkumisega vormistatud tellimuse, siis uut sama kampaania pakkumisega tellimust enam vormistada ei saa.

5. Kampaania pakkumisega koos ei kehti soodushinnaga paberlehe pakkumine.

6. Eesti Meedial on õigus teha muudatusi või täpsustusi kampaania tingimustes, avalikustades need kampaania lehel. Muudatused jõustuvad alates Eesti Meedia poolt avalikustamise päevast.

7. Eesti Meedial on õigus vääramatu jõu (Force Majeure) juhtudel lõpetada kampaania viivitamatult teavitades sellest kampaania lehel ilma selle eest mistahes vastutust kandmata.

8. Käesolevad tingimused on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja muude õigusaktidega. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigis kehtiva õiguse alusel.

9. Kõik pretensioonid seoses kampaaniaga tuleb saata kirjalikult 1 nädala jooksul peale pretensiooni aluseks oleva juhtumi avaldumist märksõnaga „Minu Meedia kampaania“.

10. Kõik korraldajale saabunud pretensioonid vaadatakse läbi ja vastatakse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates teate kättesaamisest.