Riigikogu väliskomisjon tellib raporti välisteenistuse tugevdamiseks

Marko Mihkelson

FOTO: Eero Vabamägi

Riigikogu väliskomisjon otsustas algatada raporti koostamise Eesti välisteenistuse tugevdamiseks vajalike poliitiliste otsuste kujundamiseks.

Komisjoni esimehe Marko Mihkelsoni sõnul keskendub raport eeskätt sellele, milliseid seadusandlikke ning poliitilisi otsuseid tuleb teha välisteenistuse ambitsioonitaseme ja paindlikkuse tõstmiseks, teatas pressiesindaja.

«Eesti diplomaatia mängib esmatähtsat rolli riigi julgeoleku tagamisel, majandushuvide esindamisel ja kodanike õiguste kaitsel, mistõttu on oluline ka vastava ressursi olemasolu,» ütles Mihkelson.  

Väliskomisjon on arvamusel, et praegu on õige aeg anda hinnang Eesti välisteenistuse suutlikkusele viia ellu välispoliitika eesmärke, teha vajadusel ettepanekud muudatusteks ning anda omapoolsed poliitikasoovitused.

«Eesti lõpetas just eduka Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ning kandideerib ÜRO Julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks aastateks 2020–2021. Samal ajal on välisministeerium koostamas välispoliitika arengukava ja analüüsimas välisteenistuse seaduse muutmise vajadust,» rääkis Mihkelson.

Raporti koostamise kõrval tellib väliskomisjon ka vastavasisulise uuringu, mille eesmärgiks on kaardistada olemasolevad toimemehhanismid, hinnata seatud välispoliitika eesmärkide elluviimist välisteenistuse poolt ning selgitada, kas ja missugused muudatused on välisteenistuse tugevdamiseks vajalikud.

Uuring peab andma ülevaate Eesti välispoliitika alusdokumentidest, allikatest ja eesmärkidest ning vastama küsimustele, kas ja kuidas vajab Eesti välispoliitika elluviimine muutmist.

Väliskomisjon on varasemalt tellinud mitmeid uuringuid, neist viimane käsitles Eesti Aasia-suunalist institutsionaalset võimekust avalikus sektoris. Kõik riigikogu tellitud uuringud ja avaliku arvamuse küsitlused on leitavad riigikogu kodulehelt.

Tagasi üles