Tollitöötajate palk jääb kolleegide omale alla

Piirivalvepunkt Tallinna reisisadamas..

FOTO: Raigo Pajula.

Eesti piiripunktides töötavad politseinikud ja piirivalvurid saavad märksa kopsakamat palka kui nendega õlg õla kõrval tegutsevad maksu- ja tolliametnikud.Nii saab politseinik praegu kuus keskmiselt 1697 krooni ja piirivalvur ligi 646 krooni rohkem kui maksu- ja tolliameti palgal olev ametivend.


See vähendab maksu- ja tolliametnike ametiühingu juhi Ilmar Tageli sõnul nende töötajate motivatsiooni. «Ei ole normaalne, et ühes rahvusvahelises piiripunktis on ametnike palgad niivõrd erinevad,» nentis ta. «Kõiki sisejulgeolekuametnikke tuleks võrdselt kohelda, et ei oleks ametnike äravoolu ühest asutusest teise.»


Koerad jäid ostmata


Tageli väitel muutub piiril töötamine praegusel majanduslanguse ajal üha keerulisemaks. Rahapuudus muudab aga olukorra veelgi hullemaks. «Kulude kokkuhoiu tõttu pidime jätma sel aastal viis narkokoera ostmata,» tõdes ta.


Tageli kinnitusel on karta piiril töötavate ametnike palgavahede jätkuvat kasvu. «Meie kõigi ülesanne on ühiskonna ja majanduse kaitsmine,» märkis Tagel. «Kui tehti 2009. aasta riigieelarvet, siis meie personalikulude maht vähenes võrreldes 2008. aastaga. Samas on siseministeeriumi alla kuuluvate politsei, päästeameti, piirivalve ja vanglate osas näha, et kulud kasvavad jätkuvalt.»


Tagel tõi näite, et kui politseil oli 2008. aasta eelarve 1,194 miljardit, siis järgmise aasta eelnõus on see kerkinud 1,206 miljardini. «Seega toimub seal kasv,» osutas ta.


Erinev kohtlemine paistvat ka võrdlusest 2006. aastaga – kui piirivalve personalikulud suurenesid selle ajaga võrreldes 44,3 ja politseil 62,2 protsenti, siis maksu- ja tolliametis Tageli väitel vaid 39,8 protsenti.


Rahandusministeeriumi pressiesindaja Piret Seemani sõnul on maksu- ja tolliamet planeerinud küll töötasudeks vähem raha, ent tänavused koondamised võimaldavad ametikohtade keskmist palgatõusu 5,3 protsenti.


«Samas piirivalveamet, politseiamet ja ka päästeamet tuleval aastal palgatõusu ei planeerinud,» teatas Seeman.


Rahandusministeerium peab oluliseks viia sisejulgeolekuga tegelevate sarnaseid ülesandeid täitvate ametnike keskmised palgad võrreldavale tasemele.


Erisused jäävad


Kuid kuna asutused on eri ministeeriumide valitsemisalas, on palgaküsimustes paraku ka erinevad lahendused.


Seeman tunnistas, et mõningane kõikumine ametnike palkades jääb ilmselt püsima, ent soov on viia erisused miinimumini. «Eespool toodud arvutuste järgi peaks maksu- ja tolliameti olukord tuleval aastal paranema,» rõhutas Seeman.

Maksu- ja tolliametnike palgad


•    Maksu- ja tolliametis on enamik tavaametnikke palgaastmetel 21–23
    21. astme palk 6292 krooni (88 ametnikku)
    22. astme palk 6578 krooni (326 ametnikku)
    23. astme palk 7668 krooni (504 ametnikku)
    iga kuu makstakse tulemusliku töö eest lisatasu
•    Madalaim ametipalk on Narva maanteetollipunktis nooremtolliinspektoril –  18. astmele vastavalt 5885 krooni (brutopalk)
•    Palgad Koidula tollipunktis 2008. aasta suvel:
    inspektoritel 8000 –11 900 krooni
    vaneminspektoritel 9200 – 13 800 krooni
    peainspektoritel 12 500 – 15 300 krooni
•    Piiripunktis töötavatel politseinikel on palgad keskmiselt 1700 krooni kõrgemad, piirivalvuritel ca 600–700 krooni kõrgemad.
Allikas: maksu- ja tolliametnike ametiühing
 

Tagasi üles