NO99: teatri ja MTÜ Punased Purjed vahel pole ühtegi tehingut toimunud
Täiendatud!

Tallinn. 28JUN15. NO99 pakib asju, et minna Avignoni festivalile. FOTO: ERIK PROZES / POSTIMEES

FOTO: ERIK PROZES/

Kui NO99 nõukogu esimees Kaarel Oja ütleb, et teatri rahaasjad on korras, siis «Kuuuurija» ajakirjanik Katrin Lust näeb lugu teistmoodi. Riigikontroll seadusevastast tegevust pole tuvastanud.

Katrin Lust esitas esmaspäevases «Kuuuurijas» mitu väidet tõestamaks, et Teater NO99 kunstiline juht ja juhatuse liige Ene-Liis Semper ning lavastaja Tiit Ojasoo ostavad maksumaksja raha eest enda mittetulundusühingult Punased Purjed teenuseid.

Teisisõnu, Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva pidu korraldavad inimesed olevat pesuehtsad korruptandid.

Kokkulepe 

Saates esitati teatri vastuseid NO99 nõukogu esimehe Kaarel Oja sõnul poolikult.

«Saates väidetu, et neil oli kokkulepe intervjuuks tegevjuhi Juta Saarevetiga, on väär. Ühtegi sellist kokkulepet ei olnud,» ütles Kaarel Oja.

Katrin Lust ei nõustu. «Juta Saarevetiga kokkusaamise leppis kokku advokaat Ants Nõmper. Selle kohta on tõendid.»

Selgus, et advokaat Ants Nõmper on hetkel hoopis Londonis ning sellekohast kirjavahetust edastada ei saa. «Ei saa sellega homme ega ülehomme tegeleda.»

Punased Purjed

Väidetavalt skeemitavad Tiit Ojasoo ja Ene-Liis Semper maksumaksja raha endale läbi oma MTÜ Punased Purjed.

Oja ja teatri tegevjuht Juta Saarevet selgitasid, et SA Teater NO99 ja MTÜ Punased Purjed vahel pole mitte kunagi tehtud ühtegi tehingut. 

«Kuuuurijas näidati MTÜ Punased Purjed majandusaasta aruandeid, mis tõestavad tehinguid,» ütles Katrin Lust, viidates, 2013. aasta riigikontrolli aruandes esitletud tehingule Teater Vanalinnastuudio (SA NO99 eellane) ja MTÜ Punased Purjed vahel. 

Riigikontroll tuvastas selle viie aastataguse juhtumi ja tegi kultuuriministeeriumile vastavad ettepanekud. Loe selle kohta SIIT.

FOTO: Riigikontrolli audit

Tehingud seotud osapooltega

«Kuuuurija» leidis teatri majandusaasta aruannetest lisa «Seotud osapooled» ning viskas õhku küsimuse, et kellele ja mille eest kümned tuhanded eurod maksumaksja raha maksti. 

Oja ütles, et Teater NO99 vastas korduvalt «Kuuuurija» küsimustele, sealhulgas neile, mis puudutasid majandusaasta aruande lisa «Seotud osapooled».

Saates «Kuuuurija» neid vastuseid ei avaldatud. 

Oja selgitas Postimehele, et näiteks 2015. aasta number kajastab juhatuse liikme tasu, temale määratud lisatasusid lavastamise eest, tegevjuhi tasu ja nõukogu liikmete tasu.

FOTO: Äriregister

«Jah, Teatris NO99 on nõukogu määranud juhatuse liikmele lisatasusid lavastuste loomisega seotud töö eest, lähtudes selles ennekõike teatri põhikirjaga antud volitustest ning teatrites levinud tavapärastest praktikatest,» ütles Oja, lisades, et vastavalt põhikirjale määrab juhatuse liikme töötasu ja lisatasud teatri nõukogu. 

Katrin Lusti hinnangul ei pea arvestus paika ja arve kokku lüües jääb suur osa juhtkonnale arvestatud tasudest segaseks. «Nõukogu liikme bruto kuutasu on 140 eurot ja nõukogu esimehe brutotasu on 200 eurot kuus. Teatri juhatuse liikme kohustuste täitmise eest saab juhatuse liige brutotasu 1175 eurot kuus,» ütles Lust.

NO99 makstud tasusid ei avalda

«Teha järeldusi ja võrrelda omavahel 2018. aasta alguses kehtivaid nõukogu ja juhatuse liikmete põhitasude brutosummasid (mille Katrin Lustile teabenõude vastusena avaldasime) ja 2015. aasta kõrgema- ja tegevjuhtkonna (kuhu kuulus enam inimesi kui vaid juhatuse liige) aastast tööjõukulu koos lisatasude ja kõigi riiklike maksudega (mis kajastub meie majandusaasta aruandes), eriti veel kui vahepeal on ametikohtadel inimesed vahetunud ja sõlmitud uued kokkulepped, on lihtsalt spekulatsioon,» ütles Oja.

Täpseid palganumbreid teatrijuhid ei avalda ning seda kultuuriministeeriumi kommunikatsioonijuht Meelis Kompuse sõnul riigivaraseadus ka ei nõua. 

«Samuti ei nõua seda korruptsioonivastane seadus,» ütles Kompus. Sellegipoolest saab juhatuse liikme tasu avaldada tema enda nõusolekul. 

Katrin Lust ütles, et riigi raamatupidamise üldeeskirja järgi kuuluvad avalikustamisele tehingud, mis on seotud isikutega tööjõukulu, toetuste, kaupade ja teenuste ost-müük, laenude ja garantiide puhul.

«Teatri poolt makstud tasud kõrgemale- ja tegevjuhtkonnale on teater oma majandusaasta aruandes koondsummana avalikustanud,» Kaarel Oja Lusti väidetele. 

«Mistahes detailsema avalikustamise osas oleme käitunud vastavalt kultuuriministeeriumi selgitustele ning konfidentsiaalsete töösuhete sisu ei avalikusta,» NO99 nõukogu esimees Kaarel Oja.

Riigikontroll märkusi ei leidnud

Kuigi riigikontroll teatri audititoiminguid ei teinud, siis riigi 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsuse ja tehingute seaduslikkuse auditi lisas on ära toodud ministeeriumi valitseva mõju all olevate sihtasutuste auditite tulemused. 

«Auditi SA NO99 kohta on teinud sõltumatu vandeaudiitor, kelle tööle riigikontroll oma hinnangu andmisel seaduse alusel tugineb. SA NO99 kohta on seal kirjas – märkusteta arvamus,» selgitas riigikontrolli avalike suhete juht Toomas Mattson.

Mattson selgitas, et riigikontrollile edastati ka sõltumatu vandeaudiitori arvamus 2015. aasta kohta, mille järgi kajastab raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt SA Teater NO99 finantsseisundit ning majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

«Ka kultuuriministeeriumi 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsuse ja tehingute seaduslikkuse auditis on ministeeriumi valitseva mõju all olevate sihtasutuste auditite tulemuste hulgas SA NO99 kohta kirjas eraaudiitori hinnang – märkusteta arvamus.»

Ene-Liis Semperi ja Tiit Ojasooga ei õnnestunud ka Postimehel ühendust saada.

Katrin Lusti täpsustus

Avaldame selle täismahus ja muutmata kujul.

NO99 teater on teinud seotud osapooltega tehinguid ja seda võin ka tõendada. Peale Kaarel Oja selgituse(mis jäi Teie uuest versioonist välja) Epneri-Aguraiuja 200 eurose tehingu ja produtsendi teenuse ostu kohta tegevjuht Aguraiujalt, on Tiit Ojasoo ja  Eneliis Semper ise kinnitanud MTÜ Punased Purjed 2011, 2012 maj.aasta aruandes tehinguid NO99 teatriga. Lisaks seda kinnitab riigikontrolli audit 2012a. Hiljem on Riigikontroll tuginenud oma arvamusel NO99 teatri majandustegevusele maj.aastaaruandele hinnangu andnud eraaudiitori hinnangule. Minule saadetud kirjas Oja ütleb selgelt ainsad tehingud seotud osapooltega on olnud juhatuse ja nõukogu liikmetele makstud juhatuse liikme ja nõukogu liikmete tasud.  Kas Kaarel Oja valetab teadlikult? NO99 teatri pikaajalise juhina pidi ta olema teadlik tehingutest. Kaarel Oja väidab kõigepealt et tehinguid ei ole tehtud, siis 200 euro eest ja siis produtsendi teenus tegevjuht Aguraiujalt. Ehk Kaarel Oja räägib vastuolulist juttu ja varjab seotud osapooltega tehingute asjaolusid. Tegu on tõsise korruptsiooni süüdistusega, millele NO99 teater, Tiit Ojasoo ja Eneliis Semper sisuliselt ei vasta. Kuuuurija lugu tehes pakkusin vastulauseks võimaluse kõigile NO99 teatri juhtidele, kahjuks keegi sisuliselt vastata ja näidata dokumente seotud osapooltega tehingute kohta ei soovinud. Olen tegemas uut Kuuuurija saadet NO99 teatrist ja ootan endiselt et NO99 teatri juhid leiaksid aega intervjuuks.

Tagasi üles