Valitsus leidis mooduse, kuidas kirikutele seaduslikult raha anda

Niguliste kirik.

FOTO: Liis Treimann

Valitsus otsustas tänasel istungil muuta kahte varem vastu võetud korraldust, et saaks eraldada seaduslikult raha Eesti Evangeelsele Luterlikule Kirikule (EELK) ja Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikule (EAÕK). Õiguskantsler Ülle Madise leidis, et raha eraldati varem põhiseaduse vastaselt.

Peaminister Jüri Ratas ütles valitsuse pressikonverentsil, et eelmise aasta lõpus langetas valitsus põhimõttelise otsuse, et lahendada koos kirikutega keerulised omandisuhted.

Peaminister sõnas, et õiguskantsler ei pidanud valitsuse otsust aga õiguspäraseks ning tegi ettepaneku viia omandireformi reservfondist kirikutele raha eraldamise otsuse alapunktid kooskõlla põhiseadusega.

Ratase sõnul oli valitsuse hinnangul otsus küll õiguspärane, ent kuna valitsus soovib kokkuleppe lõpuni viia ning teha seda õiguspäraselt, otsustas valitsus kirikutele raha maksmise aluseid muuta. Peaministri sõnul andis valitsus neljapäevasel istungil pärast korralduste muutmist korralduse kirikutele raha eraldamiseks.

Riigihalduse minister Jaak Aab lisas, et valitsus otsustas raha eraldamise aluseks olnud korraldusi muuta, et oleks võimalik vaidlused lõpetada. Tema sõnul ei muutu summad, mida valitsus otsustas kirikutele eraldada.

Valitsus täiendas raha eraldamise põhjendust ehk lisaks sõja ja okupatsiooni käigus omandiõiguse rikkumisega tehtud ülekohtu heastamisele on raha eraldamine kirikutele seotud nende omandi- või maareformist tulenevate nõuete lõpetamisega või vältimisega, teatas rahandusministeerium.

Sellega seonduvalt muudetakse korralduste andmise alust ja lisatakse viide kehtiva määruse sättele, mille järgi on valitsusel õigus raha eraldada omandireformi läbiviimiseks vajalike, õigusaktidega ettenähtud kulude katteks.

«Õiguskantsler leidis valitsusele veebruaris saadetud ettepanekus, et kirikutele raha eraldamise aluseks olnud määruse punkt ei ole seadusega kooskõlas. Tänase otsusega lisas valitsus rahaeraldustele täiendava õigusliku aluse ja andis sellega neile suurema õiguskindluse,» lausus Aab ja lisas, et samuti aitab täiendus paremini edasi anda valitsuse eesmärki omandireformiga seotud ebaõigluse kõrvaldamisel.

Valitsus võttis mullu 28. detsembril vastu korraldused, millega eraldas tagastamatu toetusena EAÕK-le 1,2 miljonit eurot ja EELK-le ligi 6,8 miljonit eurot. Korraldustes märgiti rahaeraldise põhjenduseks sõja ja okupatsiooni käigus omandiõiguse rikkumisega tehtud ülekohtu heastamise.

Õiguskantsler Ülle Madise leidis veebruari lõpus peaminister Jüri Ratasele saadetud kirjas, et kirikutele omandireformi reservfondist vahendite eraldamine sõja ja okupatsiooni käigus omandiõiguse rikkumisega tehtud ülekohtu heastamiseks on põhiseadusega vastuolus.

Tagasi üles