Tallinna gümnaasiumi õpetajad vilistasid keeleinspektsiooni ettekirjutuse peale

Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi hoone.

FOTO: Peeter Langovits / Postimees

Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumis läbi viidud järelkontrolli käigus selgus, et ükski keeleinspektsioonilt ettekirjutuse saanud koolitöötaja pole seda täitnud.

Kesklinna Vene Gümnaasiumi 13-l töötajal oli keeleinspektsiooni varasem ettekirjutus, eelmisel nädalal toimus järelkontroll, mille käigus selgus, et ükski koolitöötaja ei ole eesti keele puuduliku oskuse pärast tehtud ettekirjutust täitnud.

Keeleametnikud koostasid 13 järelkontrolliakti, millega pikendati eksami sooritamise tähtaega, seitsmele töötajale tehti sunniraha hoiatus ja kolme suhtes rakendati sunniraha, kahe töötaja suhtes menetlus lõpetati, sest nendega on lõpetatud tööleping. Ka kolmel uuel töötajal tuleb sooritada eesti keele eksam.

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis kontrolliti kuue töötaja eesti keele oskust. Esmakontrolli aktiga tehti ettekirjutus kahele uuele töötajale. Järelkontrolli käigus pikendati nelja töötaja ettekirjutuse tähtaega ja tehti sunniraha hoiatus, ühel töötajal tuleb tasuda ka sunniraha.

Tallinna Ümera Lasteaias on 42-st töötajast Keeleinspektsiooni ettekirjutus kaheksal: sel nädalal pikendati ettekirjutuse tähtaega seitsmel töötajal, ühtlasi tehti neile uus sunniraha hoiatus ja kuue töötaja suhtes rakendati sunniraha. Kahest uuest lasteaednikust peab eksami sooritama üks.

Eralasteaias Edu Valem (MTÜ) oli ettekirjutus ühel töötajal, kes on selle ka täitnud.

Tagasi üles