Probleemsetele lastele antakse viimane võimalus enne vanglat

Probleemsete teismeliste jaoks on üks väljaelamise viis enda lõikumine.

FOTO: Toomas Huik

Viimane võimalus enne vanglat - sellisena võib iseloomustada Eestisse rajatavaid uut tüüpi lasteasutusi, kuhu kasvandikke saab suunata vaid kohtuotsuse alusel.

See on kõige äärmuslikum võimalus lapse aitamiseks ja seda saab kasutada ainult juhul, kui teda pole võimalik aidata mitte ühelgi muul moel, rääkis sotsiaalkindlustusameti rehabilitatsiooni talituse juhtivspetsialist Egle Välba.

Kuna uut tüüpi lasteasutuses on lapse liikumisvabadus piiratud, siis on teda võimalik sinna suunata ainult kohtu otsusega ja maksimaalselt üheks aastaks. «Vajadusel saab kinnise lasteasutuse teenusel viibimist lähtuvalt lapse vajadusest kohtuotsusega ka lühendada või pikendada,» lisas Välba.

Kinnise lasteasutuse on mõeldud viimase abinõuna lastele, kelle käitumine ohustab tõsiselt nende endi või ka teiste elu ja tervist. 

«Kui varasemalt suunati probleemsed lapsed eriinternaatkoolidesse, siis täna aidatakse selliseid lapsi, kelle vabadus on kohtumääruse alusel piiratud, kinnise lasteasutuse teenuse raames,» ütles Välba.

Uut tüüpi kasvatusasutuse eesmärk on toetada lapse psühholoogilist, emotsionaalset, sotsiaalset, hariduslikku arengut, et ta hiljem suudaks ennast ning teisi kahjustamata tavakeskkonnas toime tulla. 

Esialgu rajatakse Eestisse kaks sellist lasteasutust. Üks neist hakkab tööle Ida-Virumaal Jõhvis ja seal on kohti 12 normintellektiga lapsele, Lääne-Virumaale Imastu tuleb kuus kohta intellektipuudega lastele.

Välba rõhutab, et sõltumata uut tüüpi asutuste asukohast on õigus teenusele kõigil abivajavatel lastel üle riigi.

Sotsiaalkindlustusametil on tänavu veel raha 19 lisakoha loomiseks ja selleks on kavas välja kuulutada lisahange.

Lisaks Imastusse Ja Jõhvi rajatavatele kinnistele lasteasutustele tegutsevad sarnastele põhimõtetel ka Maarjamaa Hariduskolleegiumi Emajõe keskus ehk endine Kaagvere erikool ja Valgejõe keskus ehk endine Tapa erikool. Välba sõnul toimub laste suunamine neisse kunagistesse erikoolidesse samade õigusaktide alustel, kuid Maarjamaa Hariduskolleegium on lisaks ka õppeasutus ehk riigikool.

Tagasi üles