Riik teeb ettepaneku järelevalve ametite ühendamiseks

Tarbijakaitseamet.

FOTO: Peeter Langovits

Täna allkirjastas majandus- ja taristuminister Kadri Simson majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ettepaneku ühendada Tarbijakaitseamet Tehnilise Järelevalve Ametiga.

Ministeeriumi ettepanek on liita alates järgmise aasta 1. jaanuarist Tarbijakaitseameti ülesanded ja personal Tehnilise Järelevalve Ametiga ning seeläbi moodustada Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet. Täna saadeti ettepanek teistele ministeeriumitele tagasiside andmiseks ning ametite liitmise lõplik otsus tehakse valitsuse istungil. 

Majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni sõnul on järelevalve ametite ühendamine osa riigireformist, mille sisuks on avalike teenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse paremaks muutmine. «Nii Tarbijakaitseamet kui Tehnilise Järelevalve Amet teostavad mõlemad riiklikku järelevalvet,» selgitas ta. «Nendes ametites leidub kattuvaid valdkondi, kus kontrollitakse näiteks samu ettevõtteid. Loodavas ühendametis on ametnikel võimalik hõlpsamini omavahel koostööd teha ja ettevõtjatele muutub riigiga suhtlemine lihtsamaks ja arusaadavamaks.»

Ametite ühendamise eesmärk on koostöövõime parendamine ja riikliku järelevalve tõhustamine, teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium. Plaanitava Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti abil on võimalik ühtlustada kahe asutuse tööprotsesse ja turujärelevalvet. Teiseks oluliseks eesmärgiks on halduskoormuse vähenemine ettevõtjatele. Ametite liitmine võimaldab ka organisatsioonisiseselt kulusid mõistlikumalt kasutada, mistõttu on paremad võimalused ühendameti töötajatele tööturule vastavat palka maksta. 

Ametite tööprotsesside hindamiseks viidi läbi analüüs, mille teostas konsultatsioonifirma Price WaterhouseCoopers. Analüüs näitas, et ametites esineb järelevalve teostamisel kattuvaid valdkondi, mille raames teostatakse järelevalvet samade kontrollitavate üle, kuid nõuded puudutavad erinevaid detaile. Samuti toodi raportis välja, et mõlemad ametid tegelevad ühtemoodi nõustamise, ennetus- ja teavitustööga oma valdkondades.

Tagasi üles