Taavi Aas lubab ERJK vastu kohtusse minna

Taavi Aas.

FOTO: Mihkel Maripuu

Erakondade rahastamise järelevalve komisjon (ERJK) tegi Tallinna linnapeale Taavi Aasale ettekirjutuse tasuda linnameedias ilmunud uudisloo eest üle tuhande euro suuruse trahvi.

Aas kinnitas, et komisjon tugines oma järeldustes väärinfole, mistõttu tuleb vajadusel kohtu poole pöörduda..

ERJK saatis eile Aasale ettekirjutuse, kus on öeldud, et läinud aasta mais, viis kuud enne kohalike omavalitsuste valimisi linnavalitsuse venekeelses ajalehes Stolitsa ilmunud artikkel, mis rääkis Taavi Aasa kandideerimisest Tallinna linnapeaks on reklaamtekst, mille eest tuleb Aasal Tallinna linnale tagasi maksta 1011 eurot.

«Järelevalvekomisjoni esimees Ardo Ojasalu tegi järelduse juba kuude eest, enne kui üldse teemat lähemalt uurima hakkas ja lisainfot soovis. Komisjonijuht Ojasalu kuulutas minu trellide taha panemist veel enne faktidega tutvumist ja uurimine on seega selgelt ebaobjektiivne ning poliitiliselt motiveeritud,» ütles Aas.

Linnapea hinnangul on ERJK argumendid kõikuvad. «Kui ERJK seletab, et Pealinn ja Stolitsa pole ajakirjanduslikud väljaanded, siis kuidas seletab komisjon seda, et need väljaanded on Pressinõukogu liikmed? Pressinõukogu liikmeks olek tähendab selgete ajakirjanduslike reeglitega nõustumist. Stolitsa ja Pealinn on omavalitsuse rahastatud üldhuvi väljaanded ja sellest lähtuvalt tegutsevadki. Avaliku raha eest tegutsevaid ajakirjandusväljaandeid on Eestis mitmeid,» selgitas Aas.

Ta peab kummaliseks komisjoni etteheidet, et Stolitsa avaldas uudise tema kandideerimisest linnapeaks. «Analoogse uudise suuresti kattuvate tsitaatidega avaldasid sel perioodil Delfi, ERR ja teised suuremad väljaanded. Mis on lubatud muule meediale, peab olema lubatud ka linnameediale. Muus meedias ajakirjandusliku sisuna ilmuvat ei peeta reklaamiks, seega ei muutu sarnane info ka linnameedias ilmudes reklaamiks,» ütles Aas.

Linnapea osutas, et komisjoni ettekirjutus tugineb väitele, et uudise eesmärk oli mõjutada valijate otsuseid. «Sel juhul on kõik ajakirjandusväljaanded, mis avaldasid uudise Taavi Aasa kandideerimisest linnapeaks, kasutades samu lauseid ja sama infot, teinud katse mõjutada valijate otsuseid. Tegelikult on tegemist lihtsalt avalikku huvi pälviva sündmusega,» selgitas Aas.

Komisjonist tulevate signaalide kohaselt häirib neid see, et teisi linnapea kandidaate polnud kajastatud Stolitsas samas mahus. «Sama etteheite võib teha sel juhul ka teistele ajakirjandusväljaannetele, sest kõik keskendusid rohkem kandidaadile, kes end esimesena välja käis,» tõdes Aas  meenutades, et tema tegi oma kandidatuuri teatavaks 15. mail, mõned konkurendid aga alles augustis ning näiteks 14. augusti Stolitsas, märksa lähemal valimistele said leheruumi ka teised kandidaadid.

«Ojasalu on vaheldumisi väitnud, et uudis minu kandideerimisest on reklaamtekst ja siis veidi hiljem, et see on avalikku huvi pälviv info küll, aga sama oleks pidanud ilmuma ka teiste kandidaatide kohta. Ilmselgelt on tegemist vastuoluliste seisukohtadega,» ütles Aas. «Ardo Ojasalu väide, et linnapea peab olema teadlik, millest linnaleht kuidas kirjutab, tähendab sisuliselt soovitust, et linnapea Aas peaks hakkama juhtima toimetuse tööd, öeldes neile ette, milliseid kandidaate millal intervjueerida. See oleks äärmiselt küsitav praktika.»

Komisjon osutab, et vastates Stolitsa küsimustele pidi Aas teadma, et ta reklaamib end kui kandidaati eelseisvatel valimistel. See info on linnapea sõnul ekslik.

«Paistab, et komisjon on eiranud kõike neile seni öeldut. Stolitsa pole mulle küsimusi esitanud. See on väärinfo. Intervjuud selle loo valmimisel polnud. Stolitsa lugu valmis sama pressiteate materjali põhjal, mida kasutasid ka paljud muud meediaväljaanded. Seega põhineb komisjoni keskne väide valel,» kinnitas Aas.

«Kui komisjon otsustab mind väärinfo põhjal karistada, siis on selge, et sellele tuleb kohtus vastu vaielda. Argumendid selleks on head,» ütles Aas, lisades, et ERJK ei suuda sisuliselt poliitikute komisjonina sõltumatut uurimist läbi viia. Komisjoni sõnumid on nii vastuolulised, et kohtus need vastu ei pea, arvas linnapea.

Tagasi üles