Õiguskantsler: samasoolistel peab olema võimalus kooselu registreerida

Copy
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Foto: SCANPIX

Õiguskantsler Indrek Tederi hinnangul on põhiseadusega kooskõlas perekonnaseaduse säte, mille kohaselt on samasooliste isikute vahel sõlmitud abielu tühine. Küll aga on põhiseadusega vastuolus olukord, et Eestis pole õiguslikku raamistikku samasooliste isikute püsiva kooselu reguleerimiseks.

Õiguskantsler leiab, et Eesti riigil ei ole põhiseadusest ega rahvusvahelisest õigusest tulenevat kohustust võimaldada samasoolistel isikutel abielu sõlmida.

Küll aga soovitab Teder justiitsministril algatada samasooliste isikute partnerlussuhteid reguleeriv seaduseelnõu.

Õiguskantsler menetles MTÜ Seksuaalvähemuste Kaitse Ühingu avaldus ega tuvastanud põhiseadusega vastuolu perekonnaseaduse sättes, mille kohaselt abielu on tühine, kui abielus on samast soost isikud. Perekonnaseaduse kohaselt on võimalik Eestis abielu sõlmida vaid naise ja mehe vahel, samasooliste isikute vahel abielu sõlmida ei ole võimalik.

Euroopa inimõiguste kohus on leidnud, et eesmärk kaitsta traditsioonilist perekonda on kaalukas õiguspärane eesmärk, mis võib õigustada erinevat kohtlemist seksuaalse sättumuse tõttu. Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon ei kohusta riike seadustama samasooliste isikute abielu ning see küsimus on riikide enda otsustada.

Indrek Teder on seisukohal, et praegu ei ole võimalik esile tuua Eesti oludes selliseid ülekaalukaid argumente, millest tingituna oleks võimalik järeldada, et riigil lasub kohustus samasooliste isikute suhtes abielu instituudi laiendamiseks. Põhiseadus seda edaspidi tegemast siiski ei keela.

Kohustus mujal abiellunuid tunnustada?

Avalduses paluti hinnata olukorda, kus samasooline paar on sõlminud abielu välisriigis ning soovib kasutada Euroopa Liidu õigusest tulenevat kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil, millega seondub mujal riigis samasooliste isikute vahel sõlmitud abielu tunnustamise küsimus.

Õiguskantsler selgitas, et liikumisvabadus on kooselu riiklikust tunnustamisest laiem ja kohustus riiki lubada ka EL kodaniku pereliikmeid laiendab faktiliselt kaitset ka samasoolistele partneritele. Kuid EL direktiivist ei saa tuletada kohustust samasooliste abielu lubada ega tunnustada.

Rahvusvahelise eraõiguse seaduse kohaselt loetakse välismaal sõlmitud abielu kehtivaks, kui see toimus vastavalt tolle riigi seadustele. Kui aga selle tunnustamine viiks Eesti õiguse oluliste põhimõtetega vastuolus oleva olukorrani, kohaldatakse Eesti õigust.

Partnerite õigused vajavad kaitset

Küll aga on õiguskantsler seisukohal, et täna Eestis kehtiv õiguslik raamistik ei taga piisavalt faktilise kooselu partnerite õiguste kaitset. Õiguskantsler on seisukohal, et samasooliste isikute püsiv kooselu kuulub perekonnapõhiõiguse kaitsealasse.

Õiguskantsler peab perekonnapõhiõigusega vastuolus olevaks olukorda, kus seadustega on üldse määratlemata samasooliste inimeste vaheliste peresuhete regulatsioon, sest see riigi kohustus tuleneb põhiseadusest.

Eesti seaduste kohaselt ei ole samasoolistel partneritel võimalik abielluda ega sõlmida ka tunnustatud kooselu, sest Eesti seadustes pole peale abielu alternatiivseid võimalusi perekonnasuhte tunnustamiseks.

Selles osas on samasoolised erinevas olukorras võrreldes erinevast soost kooselupartneritega.

Ka Euroopa inimõiguste kohus on sedastanud, et samasooliste isikute püsiv faktiline kooselu kuulub perekonnaelu kaitsealasse sarnaselt samalaadses olukorras oleva erinevast soost paariga. Seetõttu saatis õiguskantsler justiitsministrile märgukirja, soovitades valmistada ette ning algatada samasooliste isikute partnerlussuhteid ja sellega seonduvaid õigussuhteid reguleeriv seaduseelnõu.

Seejuures tuleb kaaluda samasooliste isikute peresuhete tunnustamiseks õigusliku võimaluse loomist (partnerlussuhte registreerimine) ning reguleerida perekonnaeluga kaasnevad õigussuhted.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles