Linnavalitsus kinnitab Tallinna TV ühiskondliku nõukoja koosseisu

Tallinna TV.

FOTO: Erik Prozes

Linnavalitsus kinnitab kolmapäevasel istungil Tallinna TV ühiskondliku nõukoja koosseisu.

Linnavalitsuse korralduse eelnõu kohaselt hakkavad sinna kuuluma linnavolikogu IRLi fraktsiooni aseesimees Mart Luik, linnavolikogu EKRE fraktsiooni aseesimees Kersti Kracht,

linnavolikogu Keskerakonna fraktsiooni liige Jüri Pihl, linnavolikogu SDE fraktsiooni liige Anastassia Kovalenko, abilinnapea Züleyxa Izmailova, linnapea büroo nõunik Tuuli Koch, linnapea büroo nõunik Juhan Paadam ja linnakantselei linnauuringute sektori juhtivspetsialist Liina Kilemit.

Nõukoja liikmete arv on kuni 15. Nõukoja koosolekud toimuvad vähemalt kaks korda aastas. Nõukoja tehnilise teenindamise tagab sihtasutus Tallinna Televisioon. Nõukoja koosseisu esitab linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjon ühe esindaja igast linnavolikogu fraktsioonist linnavolikogu koosseisu volituste lõppemiseni. Linnavalitsuse liikmed teevad ettepanekuid linnavalitsuse esindajate, meediaspetsialistide ja -ekspertide nimetamiseks. Esitatud ettepanekud vaatab läbi ja nõukoja koosseisu kinnitab linnavalitsus korraldusega. Nõukoda juhatab esimees, kes valitakse nõukoja liikmete hulgast häälteenamusega.

Otsuste tegemisel on nõukoja liikmed vabad ja lähtuvad heast ajakirjandustavast. Nõukoja otsused on konsensuslikud ja avalikud.

Nõukoja poole võib kirjalikult pöörduda oma ettepanekutega iga linnaelanik või muu asjast huvitatud isik. Nõukoja seisukohad on Sihtasutuse Tallinna Televisioon nõukogule ja juhatusele soovitusliku iseloomuga.

Tagasi üles