Valitsus arutab õppelaenu tagasimaksmist käsitleva määruse muutmist

Foto on illustratiivne.

FOTO: SCANPIX

Valitsus arutab õppelaenu tagasimaksmist ja kustutamist käsitleva 2004. aasta määruse muutmist, et viia see kooskõlla õppetoetuste ja -laenu seaduse ning töövõimetoetuse seaduse muudatustega.

Määruse «Õppelaenu tagasimaksmise ning kustutamise tingimused ja kord» muudatused puudutavad riigitagatise rakendumist, juhul kui laenusaaja või tema käendajad ei täida laenulepingust tulenevaid kohustusi.

Kuna 2017. aasta aprillist andis haridus- ja teadusministeerium oma raamatupidamise üle riigi tugiteenuste keskusele, võtab tugiteenuste keskus üle ka riigi esindamise rolli õppelaenu riigitagatise osas.

Täpsustatakse ka riigitagatise rakendamisega seotud tähtaegu ja maksegraafiku sõlmimise võimalusi. Võlgnevuse likvideerimise või maksegraafiku taotluse esitamise tähtaega pikendatakse kümnelt päevalt kolmekümnele alates teavituse väljasaatmisest.

Samuti pikendatakse maksegraafiku taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse tegemise tähtaega 14 päevalt 30 päevale.

Tagasi üles