Õhutõrje pataljon näitas oma täpsust

Täna lasid 1. jalaväebrigaadi õhutõrjepataljoni sõdurid Rutjal õhusihtmärke õhutõrjesüsteemist Mistral. Laskelaagri viimase päeva teises pooles näitasid oma võimu liitlaste lahingugrupi kasutuses olevad õhutõrjeraketid HVM.

„Selleks, et suurendada õhutõrjepataljoni võimekust ja harjutada koostööd siin paikneva liitlaste lahingugrupiga, on väga oluline läbi viia mastaapseid lahinglaskmisi,“ ütles õhutõrjepataljoni ülem major Tanel Lelov lisades, et laskeharjutus läks väga edukalt ning hea meel oli näha nii palju huvilisi nii reservväelaste hulgast, kaitseministeeriumist, keskkonnaametist kui ka kohalike elanike seast.

Siili raames toimuvad õhutõrjepataljoni lahinglaskmised algasid juba teisipäeval, kui sõdurid said laskeoskusi lendava sihtmärgi pihta proovile panna 12,7 mm raskekuulipildujaga Browning M2 ning 23mm õhutõrjekahuriga ZU 23-2. Lahinglaskmised kulmineerusid õhutõrjeraketi Mistral laskmistega.

Lisaks sellele lasi Tapal viibiv liitlaste lahingugrupp esimest korda siinses piirkonnas õhutõrje raketti HVM. Kokku lendasid sihtmägi poole 14 õhutõrjeraketti - kaks Mistrali, mis mõlemad tabasid sihtmärki ning 12 HVM raketti.

Õhutõrjepataljoni ülesanne on vastase õhuründevahendite - lennukite, kopterite ja mehitamata lennuvahendite - tõrjumine ja hävitamine. Ülesannet täidetakse maapeal paiknevate relvasüsteemide abil, milleks on raketid ja kahurid. Lisaks edastatakse radarite abil ülevaadet õhuruumi kohta.

15. maini kestev suurõppus Siil 2018 toob kokku enam kui 15 000 kaitseliitlast, naiskodukaitsjat, kaitseväelast, liitlast, politseinikku ja päästetöötajat harjutamaks laiapindse riigikaitse tegevusi.

Lisainfo:

Õppuse Siil meediaoperatsioonide keskus

E-mail: sko.opk@mil.ee

Tel: +372 718 1900

Tagasi üles