IRL tegi kindlaks oma maailmavaatelised põhialused (39)

Hanneli Rudi
Copy
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.

Tänasel Isamaa ja Res Publica Liidu volikogul otsustati toetada volikogule esitatud erakonna maailmavaatelisi põhialuseid ja nime muutmist erakonnaks Isamaa.

«Meie erakond esindab rahvuslik-konservatiivset maailmavaadet. See on positiivne rahvuslus, mille eesmärgiks ei ole midagi vähemat, kui Eesti riigi, rahva, keele ja kultuuri säilimine ning hoidmine,» rõhutas Helir-Valdor Seeder maailmavaatelise alusdokumendi keskset ideed.

Ta lisas, et Eesti riigi püsimajäämise tagavad iseseisev kaitsevõime, head liitlassuhted ning kuulumine rahvusvahelistesse organisatsioonidesse. «Eesti  rahva püsimajäämise tagab perekonna väärtustamine, sest ainult tugev perekond ja lapsed on jätkusuutliku ühiskonna alustalaks,» sõnas Seeder.  

Tema sõnul saab Eesti tugevamaks läbi tasakaaluka arengu ja valmisoleku mõistlikeks uuendusteks, mitte läbi revolutsiooniliste loosungite. Üleminek eestikeelsele ja ühtsele haridussüsteemile on integratsiooni ja ühiskonna sidususe nurgakivi.

Erakonna volikogu esimehe Sven Sesteri sõnul on volikogu poolt kinnitatud ilmavaatelised põhialused maailmavaateliste põhimõtete kogum, millest lähtudes koostatakse ISAMAA valimisprogramm. «Erakond on Isamaaliidust ja Res Publicast ammu üheks kokku kasvanud ja seepärast on ka meie nimemuutus «Isamaa» igati loogiline samm,» ütles Sven Sester.

Sesteri sõnul on inimväärikuse ja inimõiguste austamine erakond ISAMAA konservatiivse maailmavaate pidepunktideks ning nendega kaasnev kodanikuvastutus Eesti edu võtmeks. «Vastutuse vundamendiks on Eesti põhiseaduse preambul. Seetõttu rõhutan, et Isamaa jaoks on esmane, et õppekeel lasteaedades ja üldhariduskoolides peab olema eesti keel. Sellest lähtuvalt tuleb edendada eestikeelset kõrgharidust ja teadust,» lisas Sester.

Volikogu esimehe sõnul esitatakse volikogu mõlemad otsused erakonna suurkogule, kui kõige kõrgemale otsustusorganile, edasiseks arutamiseks. Suurkogu toimub 2. juunil Viljandis, Ugala teatris.

IRL-i maailmavaate põhialused

 IRL on erakond, mis lähtub rahvuslik-konservatiivsest maailmavaatest, demokraatlikest põhimõtetest, kandes isamaalisi ja kristlikke väärtusi.

 I VÄÄRTUSED

 Rahvusliku konservatismi aluseks on pere, kodu, usk, isikuvabadused ja isamaa. Väärtused lähtuvad traditsioonidest. Austame noorte julgust ja vanemate kogemust.

II VÄÄRIKUS

Eesti elu aluseks on vabadusel ja õigusel põhinev inimväärikus, millega käib kaasas vastutus. Selle mõõdupuuks on inimõiguste austamine. Seisame inimõiguste tõhusa kaitsmise eest nii Eestis kui mujal maailmas.  

III PÕLISUS

Õigus kodule ja selle puutumatusele kätkeb endas õigust kodumaale, rahvuse, keele ja kultuuri säilimisele. Konservatiivne rändepoliitika tagab põliselanike õigused, väärtuspõhimõtted, kultuurikeskkonna, turvalisuse ja heaolu ning sisseränne ei tohi ohustada meie identiteeti ja püsimajäämist. Iga Eestisse tulija peab siinset elulaadi austama ja mõistma. 

IV RAHVUSLUS

 Rahvuslus tähendab õigust säilitada ja kaitsta eestlust, Eesti iseseisvust, eesti keelt, kultuuri ja tavasid. Rahvuslus põhineb kõigi rahvaste õiguste ja kultuuri austamisel.  

V PEREKOND

Tugev perekond on ühiskonna alustala, mis põhineb esivanemate austamisel ja põlvkondadevahelisel lõimumisel. Abielu mehe ja naise vahel peab olema põhiseaduse kaitse all.

VI RIIKLUS

Eesti riigi ülim ülesanne on eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise tagamine. Iseseisev demokraatlik parlamentaarne Eesti rahvusriik on meie ainus valik.

VII MAJANDUS

Meie majanduspoliitiliseks nurgakiviks on vaba turumajandus, mis põhineb ettevõtlikkusel, eraomandil, ausal konkurentsil, stabiilsel rahal, madalatel maksudel ning minimaalsel riiklikul reguleerimisel. Edukas majandus toetub innovaatilistele (ja teaduspõhistele) tehnoloogilistele lahendustele. 

VIII SOTSIAALPOLIITIKA

Sotsiaalpoliitika peab looma tingimused toimetulekuks nii, et inimene saaks oma võimete kohaselt panustada ja ühiskonna elus osaleda kogu elukaare jooksul.

 IX KULTUUR, KEEL, HARIDUS JA TEADUS

Eesti keele säilimiseks kultuurkeelena on oluline edendada eestikeelset kõrgharidust ja teadust. Õppekeel lasteaedades ja üldhariduskoolides peab olema eesti keel. Peame oluliseks mitmekesiste kultuurivõimaluste arendamist ja rahvusvahelist koostööd. 

 X JULGEOLEK JA RAHVUSVAHELINE SUHTLUS

Eesti julgeoleku aluseks on kodanike kaitsetahtel ja kohustuslikul ajateenistusel põhinev iseseisev kaitsevõime, liitlassuhted NATO-ga ning liikmelisus rahvusvahelistes organisatsioonides. Meie jaoks on tähtis Eesti kuulumine Euroopa Liitu kui rahvusriikide liitu ja head suhted naaberriikidega, mis põhinevad teineteise suveräänsuse ja huvide austamisel.

XI KESKKOND

Peame tähtsaks kestliku looduskeskkonna pärandamist järeltulevatele põlvedele ning loodusvarade säästlikku kasutamist. Oluline on inimeste keskkonnateadlikkuse arendamine ning loodussõbralike tarbimisharjumuste ja tehnoloogiate eelistamine. 

XII REGIONAALNE ARENG

Eesti tasakaalustatud regionaalse arengu jaoks on oluline ettevõtlus, kaasaegne taristu, tugevad kohalikud omavalitsused ja avalike teenuste kättesaadavus. Peame oluliseks kogukondlike algatuste toetamist.  

XIII KODANIKUVASTUTUS

Kodanikuks olemine algab vastutusest. Me hindame isiklikku initsiatiivi, ettevõtlikkust ja sellega kaasnevat vastutust.

Tagasi üles