Ehmunud pere pöördus kaitseväe õppuse tõttu politsei poole

Suurõppus Siil on kohal.

FOTO: Kaitseliit

Meedias palju tähelepanu pälvinud kaitseväe suurõppus Siil suutis siiski ühe pere Järvamaal nii ära ehmatada, et nad pöördusid politsei poole.

«Murelik kodanik helistas, et paugutamine käib ja kas see nii peabki olema. Edasi suhtles temaga Kaitseliit,» rääkis Lääne prefektuuri pressiesindaja Andra Jundas.

Kaitseliidu Järva maleva pealiku Gabriel Rikbergi sõnul võttis ennelõunal politseiga ühendust pere, kelle jaoks tuli üllatusena, et suurõppus Siil võib toimuda ka Türi linnas. «Oli ülereageerimine ja teadmatus,» võttis malevapealik juhtumi kokku.

Kaitseliitlased käisid kohapeal selgitamas ja viisid lastele väikseid kingitusi. Rikbergi sõnul kaitseliit teavitas õppusest nii kohalikku omavalitsust kui ka elanikke, kuid päris personaalselt kõiki informeerida ei jõuta.

Suurõppuse meediaoperatsioonide keskuse ülema asetäitja Andres Lemberi sõnul tuleb õppuse käigus ette paukmoona kasutamist ka asustatud aladel. «Õppuste läbiviimisel lähtutakse põhimõttest, et tsiviilühiskond saaks minimaalselt häiritud,» lisas Lember.

Ta rõhutas, et Eesti maa, linnade ja asulate kaitsemist on võimalik harjutada vaid Eestis. «Kaitsevägi palub elanikkonnalt mõistvat suhtumist, kinnitame, et kõik õppuse harjutused viiakse läbi järgides rangeid ohutusnõudeid,» sõnas ta.

Õppuse Siil 2018 massiivne teavituskampaania algas juba mullu sügisel, ka õppusele vahetult eelneval perioodil ja õppuse ajal jagab kaitsevägi elanikkonnale jooksvalt infot õppuse kohta.

Kogu Eesti territooriumi hõlmav õppus Siil toimub 2.–14. maini, kaitsevägi, Kaitseliit, liitlasväed ning politsei ja teised sisejulgeolekuasutused harjutavad nii maastikul kui ka linnades Eesti kaitsmist.

Tagasi üles