Kaitseminister Jüri Luik: Kaitseliidu osa õppusel on läinud erakordselt hästi

Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili tutvustab kaitseminister Jüri Luigele Kaitseliidu maakaitse staapi.

FOTO: Kaitseliit

„Eriti Kaitseliit peab tagama selle turvavaiba, selle julgeoleku kõikjal üle Eesti. Sellist kohta, kus me kohal ei ole, ei saagi Eestis olemas olla,“ ütles kaitseminister Jüri Luik eile, 6. mail kui Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili tutvustas talle Kaitseliidu maakaitsestaabi tegevust suurõppusel Siil.

Kaitseminister Jüri Luige sõnul on Kaitseliit täitnud väga täpselt, aga ka suure entusiasmi ja hingestatusega ülesandeid nii kaitseväe üksuste koosseisus, maakaitse struktuuri koosseisus, kui ka koostöös politsei ja teiste tsiviilstruktuuridega.

„Arvestades selle õppuse mastaape ma usun, et see oli väga hea tugevusproov kogu Kaitseliidu struktuurile ja kogu meie kaitseväe struktuurile laiemalt, sest selge on see, et konflikti korral me ei saa arvestada, et üks või teine osa Eesti territooriumist jääb sellest välja,“ ütles kaitseminister Luik.

Kaitseminister Luik külastas pühapäeval ka lisaõppekogunemise „Okas“ lõpurivistust Ämaris ja Kaitseliidu Harju maleva Staabikaitse kompanii lahku formeerimist.

4. kuni 6. maini kestnud õppuse esimeses faasis harjutas Kaitseliit suures osas koos Politsei- ja Piirivalveametiga turvalise elukeskkonna tagamist kriisiolukordades. Tänasest, 7. maist kuni õppuse lõpuni harjutavad kõikide maakaitseringkondade staabid ning Lõuna maakaitseringkonna kaitseliitlased ja naiskodukaitsjad konventsionaalset sõjapidamist.

Tagasi üles