Liitlaste õhuvahendid alustavad Siilil operatsioone

Ühendkuningriigi maaväe kopter AW 159 (Wildcat)

FOTO: Rein Säinas

Suurõppuse Siil raames alustavad sel nädalal õhuoperatsioone Eestis ja Lätis liitlaste lennuvahendid Poolast, Ühendkuningriigist ja Ameerika Ühendriikidest.

Poola ründelennuk SU-22.

FOTO: Kaitsevägi

Prantsusmaa lennusalga hävitaja Mirage 2000

FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Portugali lennusalga hävitaja F-16.

FOTO: Kaitsevägi

Hispaania lennusalga hävitaja Eurofighter Typhoon.

FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Ameerika Ühendriikide kopter UH-60 (Blackhawk)

FOTO: Kaitsevägi

Õppusega seotud lennud toimuvad 7. kuni 12. maini, põhiline lennutegevus viiakse läbi ajavahemikus kell 8 kuni 18, kuid episoodiliselt võib esineda õhuväe lennutegevust ka hilisemal ajal. Lennud toimuvad õppuse aladel Lõuna-Eestis Võru, Valga ja Põlva maakonnas. Õhuväe komponendi osa õppusel on toetada nii oma kui liitlaste lennuvahenditega maismaaoperatsioonide läbiviimist, mille tarbeks mehitatakse õppuse ajaks õhuväe juhtimiskeskus Ämaris.

Õhuväe ülema kolonel Riivo Valge sõnul õhuväe jaoks on koostegevusõpe sama tähtis nagu teistelegi väeliikidele. „Õppusel on õhukomponendi koosseisus üle 20 erineva lennuvahendi ja mitusada õhuväelast seitsmest õhuväest, kes tegutsevad õppuse Siil  toetuseks,“ lisas Valge.

„Õhuseiredivisjon toetab tunnustatud õhupildi alalhoidmisega ning sihitajatega kes suunavad lennukeid kas „lahingusse“ või tegevusalale. Koos töötades tagame, et iga lennuminut läheks asja ette ja et ei oleks riske meie endi lennuvahenditele ega tsiviillennuliiklusele,“ ütles Valge.

Õhuoperatsioonide planeerimise ja kontrolli võimekus on õhuväele keskse tähtsusega ja selleks harjutatakse õhuoperatsioonide planeerimist ja läbiviimist koostöös teiste väeliikide ja relvaliikidega, sest õhus ei toimeta mitte ainult mehitatud militaar- ja tsiviil lennuvahendid vaid sama õhuruumi kasutavad näiteks ka brigaadide mehitamata lennuvahendid, kaudtule vahendid ja õhutõrje. 

Neli Poola ründelennukit SU-22 paiknevad õppuse perioodi Ämari lennubaasis, Ühendkuningriigi maaväe uusimad kopterid AW 159 (Wildcat) paiknevad Ämarist ümber Tartu Ülenurme lennuväljale, kuhu nad jäävad õppuse lõpuni. Ameerika Ühendriikide viis kopterit UH-60 (Blackhawk) baseeruvad Lätis Lielvarde lennubaasis ja lendavad nii Lätis kui Eestis.

Episoodiliselt lülituvad õppusesse ka Balti õhuturbe hävitajad nii Eestist kui Leedust. Hetkel paikneb Ämari lennubaasis Prantsusmaa lennusalk nelja hävitajaga  Mirage 2000, Leedus Šiauliai lennubaasis Portugali lennusalk nelja hävitajaga F-16 ning Hispaania lennusalk kuue hävitajaga Eurofighter Typhoon.

Lisainfo:

Õppuse Siil meediaoperatsioonide keskus

E-mail: sko.opk@mil.ee

Facebook: https://www.facebook.com/kvsiil

Tel: +372 718 1900

Tagasi üles