SIIL pildis ja videos: Kaitseliit lahinglaskmistel

1. jalaväebrigaadi koosseisu kuuluv Kaitseliidu Kirde maakaitseringkonna lahingugrupp lõpetas õppusel Siil osalemise suuremahuliste lahinglaskmistega, mis juhatavad sisse õppelahingute etapi.

Lahinglaskmised võimaldasid kaitseliitlastel lasta automaatidest AK4, kuulipildujatest KSP-58 ja MG3, tankitõrje granaadiheitjatst Carl-Gustav, 90mm tankitõrje kahurist, raskekuulipildujast Browning M2, 81mm miinipildujast M252 ning tankitõrje raketikompleksist Javelin.

Tagasi üles