Fotod: kalmistu kabelis avati näitus endistest linnapeadest

Siselinna kalmistul õnnistati sisse äsja remonditud Püha Aleksander Nevski kiriku kabel ning ühtlasi avati seal näitus kalmistule maetud Tallinna linnapeadest.

Kabeli restaureerimise korraldas Eesti Kirikulipukandjate Ühing, mis leidis selleks nii rahastajad kui ka ehitajad. Renoveerimistööd tegi Giraldo OÜ.

«See on antud Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku omandisse ja meie ühing on tegelenud selle taastamisega. See objekt on väga oluline Eesti kirikuajaloole,» ütles ühingu juhatuse liige Roman Bogdanovitš kiriku esindajale kabeli võtmeid üle andes.

Kabel kuulus kalmistul asunud Püha Aleksander Nevski kiriku juurde. Kirik valmis 1856. aastal ja hävis 9. märtsil 1944. aastal pommirünnakus.

Raamatu «Eestimaa venelaste saatused» autor Vladimir Iljaševitš rääkis, et 1930. aastatel ehitatud punane kabel all olev hauakamber oli algselt Ukraina päritolu insener Gorni abikaasa matmispaigaks. Sõja ajal aga sai kabel pommiga pihta. Hilisemad legendid, et Gorn olevat abikaasa põrmu «jää peal» hoidnud, et oodata nõukogude võimu kukutamist Ukrainas või et 1970. aastatel olevat huligaanid inseneriproua säilmed laiali loopinud, on Iljaševitsi sõnul valed. Nii kabel, kui selles olnud daami põrm said tema kinnitusel pihta sõjas.

Tallinna linnavolikogu otsustas 2011. aastal aastaid tühjalt seisnud ja lagunenud kabeli tasuta üle anda õigeusu kirikule.

Kabelis on avatu näitus Siselinna kalmistule maetud Tallinna linnapeadest. Seal saab tutvuda

Jaan Poska, Gavril Beljagini, Erast Hiatsintovi ja Aleksander Pallase elu ja tegevusega.

Eesti Kirikulipukandjate Ühingu esindaja Vladimir Panovi sõnul on ühing loodud selleks, et aidata kaasa kirikute taastamisele. Selle liikmeskonnas on nii õigeusklikke kui luterlasi.

«Siin on Siselinna kalmistu Aleksander Nevski pool, aga teine pool on luteri kiriku pool. Ja kui me täna räägime siia muuseumiala loomisest, siis me tahame selle teha kalmistu mõlemale poolele. Maailmas on igal pool kalmistud, mis pakuvad turistidele huvi ning ka Tallinnas võiks üks selline kalmistu olla,» lausus Panov.

Punane kabel taastati anonüümseks jääda soovinud eraannetajate raha eest.

Tagasi üles