Suurtükiväelased pildis

Õppusel Siil 2018 osalevad ka suurtükiväelased. Kaheksas mai paiknes suurtükipatarei Võru maakonnas, Kangsti külas. Pataljon kuulub 2. jalaväebrigaadi 25.suurtükipataljoni koosseisu. Relvastuses kasutatakse 122mm haubitsad mille laskekaugus on 15 kilomeetrit ja kaal kolm tonni.

Õppuse käigus Kangsti külas harjutati nii positsioonide vahetust kui ka ümberpaiknemist. Suures osas koosnes üksus ajateenijatest, kelle teenistusaeg lõpeb varsti peale õppust ja kelle jaoks õppusel osalemine on kui küpsuseksam.

Lisaks ajateenijatele oli üksuse juurde kutsutud ka reservväelased. Üks neis oli laskemoona autojuhina ülesandeid täitmas ja teine laadurina. Laaduri sõnul oli tema ajateenistusest möödas kümmekond aastat ja praktiliste oskuste meelde tuletamine väga vajalik.

Tagasi üles