2. jalaväebrigaadi tankitõrje kompanii koos tugevdatud luurerühmaga tegi Lätis koostööd Zemerssardze üksustega. Eesti kaitseväelased pidasid viivituslahinguid Läti kaitseväe ning Kanada üksustega.