Kaitseväe juhataja kindral Riho Terras inspekteeris kolmapäeval käimasoleva suurõppuse Siil raames väliharjutustel viibivaid 1. ja 2. jalaväebrigaadi ning nendega koos õppusel viibivaid liitlasvägede üksusi, kus sai ülevaate olukorrast ja tegevustest.