Rohelised pole Reidi tee vaidlusega riigikohtusse minekut otsustanud

Reidi tee kännud on värvitud.

FOTO: Konstantin Sednev

Eesti Roheline Liikumine pole otsustanud, kas esitab riigikohtule kassatsioonikaebuse ringkonnakohtu otsuse peale jätta muutmata apellatsioonkaebus halduskohtu otsuse niinimetatud Tallinna Reidi tee vaidluses, milles rohelised soovisid tee-ehitusele uut keskkonnamõju hindamist.

"Hetkel on täpsemad asjaolud veel selgumas ning kommentaaride jagamiseks liiga vara," ütles reedel BNS-ile rohelise liikumise pressiesindaja Anna Trei ega soovinud roheliste võimalikke edasisi samme täpsustada.

Rohelised taotlesid halduskohtus taotleti Reidi tee teisele etapile Tallinna linnaplaneerimise ameti väljastatud ehitusloa tühistamist. Halduskohus ei nõustunud kaebajate peamise väitega, et Tallinna linn oleks pidanud läbi viima uue keskkonnamõjude hindamise. Tegevusloa andjal oli 2007. aastal läbiviidud keskkonnamõjude hindamise ja mitmete hilisemate ekspertarvamuste põhjal piisavalt teavet otsustamaks, kas Reidi tee ehitamine on kaasnevaid keskkonnamõjusid arvestades inimestele, merekeskkonnale ja kaitstavatele kultuuriväärtustele lubatav, teatas kohtu pressiesindaja.

Ringkonnakohtu hinnangul on halduskohtu otsus põhjendatud. Muuhulgas märkis kohus, et kaebaja esitas keskkonnariskide esinemise kohta üksnes üldiseid väiteid, seal hulgas väites, et võrreldes 2007. aastaga on vaidlusaluses piirkonnas aset leidnud sellised muutused, mis ei võimalda sel ajal koostatud keskkonnamõju hindamise aruandest lähtuda. Konkreetseid asjaolusid kaebaja aga välja ei toonud.

"Kohus peab küll ettevaatusprintsiibist ja kõrgetasemelise keskkonnakaitse põhimõttest lähtuma kaebaja sellekohastest väidetest sõltumata, kuid antud juhul ei ilmne kohtule, et need printsiibid ja põhimõtted võiksid olla ohus," märkis ringkonnakohus.

Kaebaja tugines roheala vähenemisele Kadrioru pargi kaitseala merepoolsel alal, kuid ringkonnakohtu hinnangul ei ole alust arvata, et inimeste heaolu väheneks määral, mis välistab tee ehitamise.

Tagasi üles
Back