Riigikohus jättis rahuldamata suitsetamisõigust soovinud vangi kaebuse

Viru vangla Jõhvis.

FOTO: Sander Ilvest/Postimees

Riigikohus jättis rahuldamata Viru vanglas karistust kandva mehe kaebuse, milles viimane vaidlustas kinnimajas kehtiva suitsetamiskeelu.

Möödunud aasta novembris esitas Ivan Sokolovski Tartu halduskohtule kaebuse, milles vaidlustab suitsetamise keelu kehtestamist Viru vanglas. Kaebaja taotles kohtult esialgse õiguskaitse kohaldamist. Halduskohus tagastas kaebuse, leides, et kaebaja ei ole nõuetekohaselt läbinud kohustuslikku kohtueelset menetlust. Esialgse õiguskaitse taotluse jättis halduskohus läbi vaatamata.

Sokolovski esitas halduskohtu määrusele määruskaebuse, mille Tartu ringkonnakohus jättis tänavu jaanuaris rahuldamata. Seejärel esitas Sokolovski määruskaebuse riigikohtule, milles palus ka koheselt rahuldada tema poolt esitatud esialgse õiguskaitse taotlus.

Tänavu mais esitas Sokolovski riigikohtule esialgse õiguskaitse taotluse, et saada koheselt võimalus vanglas suitsetada. Kaebaja leiab, et suitsetamise keeld on lisakaristus ning palub end paigutada karistuse kandmiseks mõnda teise ELi riiki või lugeda vanglas viibitud aeg karistuse kandmisel kahekordselt. Lisaks väitis ta, et Viru vanglas ei ole tagatud võõrutusravi. Võõrutusnähud põhjustavad piinu.

Riigikohtu halduskolleegium arutas kaebust ning jõudis seisukohale, et ei pea kaebaja soovi kohtumenetluse ajal suitsetada praeguses olukorras piisavalt kaalukaks, arvestades suitsetamise keelu jõustumisest möödunud aega, samuti keelu rakendamisele eelnenud järkjärgulisi piiranguid.

Juhul, kui suitsetamise võimaluse puudumine põhjustab kaebajale olulisel määral halba enesetunnet, on tal võimalik taotleda vanglalt nõustamist või võõrutusravi, seisab kolleegiumi otsuses. Nõustamise ja võõrutusravi kätte­saadavus ei ole praeguse vaidluse esemeks, mistõttu ei saa riigikohus esialgse õiguskaitse taotluse lahendamise raames teha vanglale ettekirjutust tõhusa võõrutusravi tagamiseks.

Tagasi üles