Vangid ei taha sentide eest töötada

Viru vanglas on kondiitritsehh, kus töötavad vangid.

FOTO: Marianne Loorents/Virumaa Teataja

Kümned vangid pöörduvad igal aastal kohtusse kaebusega, et neid sunnitakse tööle, kuigi selleks väidetavalt õigust pole, ning keeldumise korral ootab kartserikaristus.

Seaduse järgi on kinnipeetavad vanglas kohustatud töötama ja enamik neist teeb majapidamistöid: nad koristavad, töötavad köögis, sorteerivad prügi, jagavad ja korjavad pesu jne, kirjutab Põhjarannik.

Tööst keeldumine toob kaasa kartserikaristuse ja nii pöörduvadki tööst keelduvad kinnipeetavad kohtusse, viidates tavaliselt terviseprobleemidele.

Varavastaste kuritegude eest istuv Deniss Kaljurand ütles, et tegelikult ei jää majandustöid tegevale vangile kuigi palju kätte, sest tunnitasuna makstavast 63 sendist pool läheb nõuete katteks, kui neid on, ja 20 protsenti niinimetatud vabanemise fondi, mistõttu vangile endale jääb kasutada oma tunnipalgast 18 senti.

Justiitsministeeriumi pressiesindaja Leanyka Libeon selgitas, et vangla maksab kolm senti isegi rohkem, kui vanglaseadusega määratud miinimum ette näeb arvestusega, et tööpäevade arv on kuude lõikes erinev ning kalendrikuu töötundide arv sõltub riiklike pühade langemisest töö- või puhkepäevadele.

Tagasi üles