Puhkusele minevad õpetajad kaotavad tasus, kuid direktor järele ei anna

Klassiruum.

FOTO: Gertrud Alatare /PÄRNU POSTIMEE/

Portaali Rus.Postimees toimetuse poole pöördusid Ahtme gümnaasiumi õpetajad, kes pole rahul juhtkonna kehtestatud puhkusetasu arvestusega: kuna kahe kuu eest tehakse väljamakseid korraga, arvestatakse tulumaksu esimesest eurost ning töötajad kaotavad sissetulekus. Gümnaasiumi direktor aga ei taha pedagoogidele vastu tulla.

Toimetuse poole pöördunute sõnul vastas gümnaasiumi direktor nende palvele, kanda puhkusetasu üle osade kaupa, keeldumisega, ehkki, nagu märgivad õpetajad, praktiseeritakse seda näiteks mõnedes Tallinna koolides ning Jõhvi riigigümnaasiumis.

«Direktor põhjendas keeldumist linna hariduskomisjoni otsusega ja tööinspektsiooni keeluga, kuhu gümnaasiumi direktor oli enda sõnul pöördunud ning saanud kirjaliku keelu. Palume teie portaali kaudu selles küsimuses kommentaare tööinspektsioonilt ja hariduskomisjonilt,» kirjutasid gümnaasiumi töötajad.

«Kahjuks, kui õpetajad saavad kogu puhkusetasu korraga, kaotavad nad palju, kui maksavad tulumaksu esimeselt eurolt, aga seda raha on vaja rohkem suvel kui märtsis tulumaksu tagastamise ajal. Loodame väga olukorra selgitamisele,» märgitakse õpetajate poolt allkirjastatud pöördumises.

Tööinspektsioon kinnitas Rus.Postimehele, et ametkond pole Ahtme gümnaasiumi direktorile midagi keelanud. «Tööinspektsiooni kompetents ei laiene puhkuste andmisele ning puhkusetasu väljamaksmisele. Õpetajate probleem seisneb selles, et nad tahavad saada puhkusetasu väljamakseid iga kuu palgapäeval. Vastavalt töölepingu seaduse paragrahvile 70 lõikele 2  makstakse puhkusetasu hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust, kui tööandja ja töötaja ei ole leppinud kokku teisiti. See tähendab, et kui pooled ei suuda kokku leppida puhkusetasu väljamaksmises osade kaupa, tuleb lähtuda seadusest ja tööandjal on  õigus maksta puhkusetasu nii, nagu seda näeb ette seadus, see tähendab eelviimasel päeval enne puhkuse algust,» teatas Tööinspektsiooni pressiesindaja Jana Rosenfeld.

Kohtla-Järve linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni peaspetsialist Olga Golovatšjova lükkas samuti ümber väite, et komisjon olevat gümnaasiumi puhkusetasude maksmise osas teinud mingi otsuse.

«Antud küsimus pole Kohtla-Järve linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni istungi päevakorda kuulunud ning ühtegi otsust selles küsimuses pole komisjon vastu võtnud. Kõik komisjoni protokollid on linna kodulehel avalikult kättesaadavad. Tööandja ja töövõtja töösuhteid mõjutavate otsuste tegemine ei kuulu komisjoni kompetentsi,» märkis Golovatšjova ning täpsustas, et õpetajate puhkusetasude ositi maksmise küsimus kerkis päevakorra-väliselt üles direktorite viimasel nõupidamisel aprillis.

«Kuid ühist otsust vastu ei võetud, lihtsalt toimus mõttevahetus,» rõhutas ta.

Ahtme gümnaasiumi direktor Svetlana Skorobogatova vastas Rus.Postimehe ajakirjaniku küsimusele lakooniliselt: «Teatan teile, et ma maksan puhkusetasusid välja vastavalt töölepingu seaduse paragrahvi 70 lõikele 2». Küsimusele, kas juhtkond kavatseb õpetajatele vastu tulla, direktor ei vastanud.

Tagasi üles