Keskerakonna pildivarguses kompromissi ei sündinud, vaidlus jätkub kohtus

Keskerakonna ja MTÜ Vaba Ajakirjandus ning fotograaf Jill Greenbergi esindajad ei jõudnud pildi loata kasutamise vaidluses kohtuvälisele kokkuleppele ning vaidlus jätkub Harju maakohtus.

Harju maakohus andis 3. mail toimunud istungil osapooltele selle nädalani aega jõuda omavahel kohtuvälise kompromissini. Greenbergi esindaja, vandeadvokaat Karmen Turk ütles Postimehele, et kokkulepet ei sündinud ja vaidlus jätkub kohtus üldises korras.

Mille üle poolte esindajad kompromisskõnelustel täpselt arutasid, ei ole Turki sõnul võimalik praegu avalikult öelda, kuid läbirääkimised käisid märksa väiksemate summade üle, kui Keskerakonnalt varem välja mõistetud 2800 eurot ning MTÜlt Vaba Ajakirjandus välja mõistetud 9800 eurot.

Harju maakohus rahuldas 2016. aasta märtsis osaliselt fotograaf Jill Greenbergi hagi Eesti Keskerakonna ja MTÜ Vaba Ajakirjandus vastu, mõistes Keskerakonnalt Greenbergi autoriõiguste rikkumise eest välja 2800 eurot ning MTÜ-lt Vaba Ajakirjandus 9800 eurot. Kohus nõustus hageja väidetega, et kostjad Keskerakond ja MTÜ Vaba Ajakirjandus kasutasid ilma Greenbergi kui autori loata viimase loodud fotot, rikkudes nii autori varalisi ja mittevaralisi õigusi.

Harju maakohtus Greenbergi kasuks välja mõistetud summad jättis mullu veebruaris jõusse ka Tallinna ringkonnakohus.

Vaidlus liikus edasi riigikohtusse, mis tühistas mullu novembris ringkonnakohtu lahendi ja saatis asja uuesti arutamiseks Harju maakohtusse.  Riigikohus leidis, et maa- ja ringkonnakohtu otsused tuleb materiaalõiguse normi väära kohaldamise ja menetlusõiguse normi olulise rikkumise tõttu tühistada.

Riigikohtu kolleegium leidis, et hageja ei esitanud konkreetset alternatiivset nõuet, mille sisuks oleks olnud kahju hüvitamine kummagi Keskerakonna eraldi toime pandud rikkumiste ja sellega hagejale tekitatud kahju eest.

Kolleegium selgitas, et kohus peab hiljemalt eelmenetluse lõpuks selgitama välja, kuidas hageja järjestab oma alternatiivsed nõuded. Kui kohtul on kahtlus, et hageja esitatud nõue ei vasta hageja tegelikele huvidele ja eesmärkidele, peab ta sellele juba eelmenetluses hageja tähelepanu juhtima ja selgitama talle vajadust oma nõuet täpsustada.

«Maakohus ongi seda teinud, soovitades eelistungil hagejal kaaluda võimalust esitada kummagi kostja vastu eraldiseisev nõue tulenevalt vastava kostja toime pandud õigusrikkumisest. Hageja seda ei teinud. Olukorras, kus hageja esmane solidaarvastutusel põhinev nõue ei olnud kohtu hinnangul põhjendatud ning hageja nõudis alternatiivses nõudes hagi rahuldamist üksnes esimese kostja suhtes, pidi maakohus lähtuma hageja tegelikult esitatud nõudest ning ei saanud hinnata eraldiseisvaid nõudeid mõlema kostja vastu,» märkis riigikohus.

Ajaleht Kesknädal kasutas Greenbergi fotot autorilt luba küsimata Eesti presidenti Toomas Hendrik Ilvest halvustavas kontekstis. Greenbergi fotot kasutati 2011. aastal Kesknädala reklaamis, kus kutsuti üles eraldama Ärma talule kuluvat raha lasteaedadele. Reklaamile vajutades avanes Kesknädala tellimise hinnakiri. Alguses nõudis Greenberg 57 000 euro suurust kahjutasu. Kostja esindaja aga pakkus kahekohalist summat. Kui kohus soovitas pooltel kompromissi leida, nõustus Greenberg vähendama kahjusummat 30 000 euroni ning isegi alla selle, kuid kokkulepet ei saavutatud.

Tagasi üles