Autoettevõtete liit soovitab bussijuhtide keelnõudeid leevendada

Noored bussijuhid on muutumas harulduseks.

FOTO: Mihkel Maripuu

Autoettevõtete liit tegi ettepaneku lihtsustada bussijuhtide keelenõudeid, kuna nõutud B1 taseme keeleoskusega inimesi pole bussijuhitööle piisavalt leida.

Autoettevõtete liidu direktor Villem Tori sõnul on 70 protsenti Eesti bussijuhtidest rohkem kui 50 aastat vanad ja pensionile liginevate bussijuhtide asemele noori leida on aga keeruline, vahendasid ERR-i teleuudised.

Lahendusena näevad ettevõtjad keelenõuete leevendamist. Praegu peavad bussijuhid eesti keelt oskama vähemalt B1 tasemel.

Keeleinspektsiooni peadirektor Ilmar Tomusk aga leiab, et B1 keeletase on niigi absoluutne miinimum ja pigem peaksid ettevõtted võimaldama oma töötajatele keelekoolitust.

Praegu bussijuhtidelt nõutav tase B 1

Mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, kool, vaba aeg vm. Saab enamasti hakkama välisriigis, kus vastavat keelt räägitakse. Oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal. Oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unis­tusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada-selgitada oma seisu­kohti ja plaane.

Liidu soovitav keeletase A 2

Mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö). Tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat info­vahetust tuttavatel teema­del. Oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning väljendada oma vajadusi.

Tagasi üles