Õiguskantsler: Pärnu arestimaja tingimused ei vasta endiselt nõuetele

Pärnu arestimaja tingimused.

FOTO: Urmas Luik

Õiguskantsleri hinnangul ei õigusta Pärnu uue pääste- ja politseihoone rajamise plaanid kinnipeetute hoidmist praeguses arestimajas sellistes tingimustes, mis ei vasta nõuetele.

Õiguskantsleri nõunikud kontrollisid aprillis ette teatamata politsei- ja piirivalveameti Pärnu politseijaoskonna arestimaja ning leidsid, et sealsed kinnipidamistingimused on endiselt kehvad. Kontrollkäigul tervishoiueksperdina osalenud perearsti hinnangul on arestimajas probleeme nii olmetingimustega kui ka arstiabi kättesaadavusega.

«Mõistetav on, et uue pääste- ja politseihoone rajamise plaanide tõttu on mahukad ehitustööd majanduslikus mõttes küsitavad. Õiguskantsler rõhutab sellegi poolest, et uute hoonete ehitamise kavandamine ei õigusta kinnipeetute hoidmist tingimustes, mis ei vasta nõuetele,» märkis õiguskantsler Ülle Madise.

Kinnipeetud ei saa viibida värskes õhus ning lühiajalised kokkusaamised toimuvad koridoris, trellide vahel. WC kasutamise võimalus on ainult ühes kainestuskambris. Samuti tuleb arestimaja laoruumi jäänud aegunud ravimid nõuetekohaselt hävitada.

Ühtlasi tuleb kinnipeetut puudutavad dokumendid koostada korrektselt: muuhulgas tuleb talletada kinnipeetu tervisekahjustused või nende puudumine ning lähedaste teavitamine, märkis õiguskantsler.

Seetõttu palub õiguskantsler jätkata arestimaja ajakohastamist selliselt, et kinnipeetutele oleksid tagatud neile õigusaktidega ette nähtud õigused.

Tagasi üles