Maardu elanikud tõusid bussifirma vastu üles
Ametkonnad vaid osutavad üksteise peale

Foto on illustratiivne.

FOTO: Nikolai Degtjarenko

Maardu linna elanike ning bussifirma Temptrans vahel on puhkemas tõeline sõda: busside pideva hilinemise ning reiside ärajäämise tõttu rahulolematud reisijad nõuavad kohalikelt võimudelt aktiivset tegutsemist ja lõid Facebookis oma rühma.

«Tahaks väga teada, miks Temptransi bussid peatustes ei peatu ning ignoreerivad bussi ootavaid reisijaid. 15.05.2018 sõitis buss Rauno peatusest mööda, täna, 25.05.2018 kell 11.31 sõitis buss nr 285 mööda Lasnamäe peatusest ega peatunud. Kirjutasin Temptransile ja linnavalitsusse, kuid vastuseid pole tulnud,» - sellise appikarje saatis üks lugeja portaalile Rus.Postimees.

Facebookis arutatakse Maardu ühistranspordi probleemi iga päev: bussireisid jäävad ära, sõidavad peatusest mööda, hilinevad või tabab sõidu ajal rike (neil kukuvad küljest ära mitte ainult rattad, aga ka uksed. Mõni aeg tagasi me juba kirjutasime selle bussifirma äärmiselt mitterahuldavast tööst, kuid nagu selgus, pole sellest ajast midagi paremuse poole läinud.

Linnavalitsus on korduvalt nõudnud busside seisundi hindamist

Maardu linnavalitsuse avalike suhete nõuniku Jelena Katsuba sõnul ei kannata linna ühistranspordi ümber tekkinud olukord mingit kriitikat: AS Temptransi busside seisund on enam kui nutune, bussid lähevad pidevalt rikki jne. Inimesed on sunnitud tööle hilinema, ootama tunde järgmist bussi ning palava ilmaga köetavas bussis piinlema.

Sellepärast on maardulaste viha ja rahulolematus täiesti põhjendatud. Jääb mulje, et bussifirma ise pole seni pidanud oluliseks või vajalikuks olukorra parandamiseks ning Maardu elanikele stabiilse ja ohutu transpordi tagamiseks meetmeid rakendada.

Linnavalitsus saab ühistranspordi kohta pidevalt arvukalt kaebusi, sotsiaalvõrgustikes arutatakse peaaegu iga päev Temptransiga seotud probleeme. Olukord on keeruline, sest nagu kinnitab Katsuba, seaduse kohaselt linnavalitsus ei korralda ühistransporti kahe omavalitsuse vahel – see on Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse otsene ülesanne. Keskus korraldab avaliku konkursi bussifirma leidmiseks, sõlmib võitjaga leppe ühistranspordiliinide teenindamiseks mitmeks aastaks, samuti väljastab lubasid kommertsliinidele. Linnavalitsusel pole sellesse protsessi sekkumiseks mingeid juriidilisi volitusi.

«Teisest küljest, nähes inimeste probleeme, ei saa linnavalitsus kõrvaltvaatajaks jääda. Praegu toimuv on täiesti lubamatu ning maardulastel on täielik õigus kvaliteetsele ja, kõige tähtsam, ohutule bussiühendusele Tallinnaga, kuhu paljud inimesed sõidavad iga päev tööle. Viimastel kuudel käivad läbirääkimised nii ühistranspordikeskusega kui ka maanteeametiga leidmaks lahendused, mis eelkõige arvestaksid Maardu elanike huvidega. Linnavalitsus on korduvalt pöördunud maanteeameti ja ühistranspordikeskuse poole nõudmisega viia läbi AS Temptransi bussipargi tehnilise seisundi hindamine ning rakendada meetmeid. Olukorda raskendab samuti ebaselgus Harjumaa ühistranspordi saatuse osas pärast 1. juulit, kuna maanteeametist pole seni ametlikku otsust tulnud. Sellegipoolest läbirääkimised jätkuvad ning linnavalitsus teeb kõik, et kaitsta Maardu elanike huve,» kinnitas Katsuba.

Kõiges on süüdi orjastav leping

Maardu linnavolikogu saadik, Edgar Savisaare valimisliidu juht Maardus Nikolai Degtjarjenko rääkis Rus.Postimehele, et Maardu elanike kaebuste laviin Temptransi suhtes üha suureneb ning ummistab juba linnavalitsust ning kohalikke meediakanaleid. Reisijad teatavad jämedatest sõidugraafiku rikkumistest, busside katastroofilisest seisundist ning ettevõtte dispetšerteenistuse tegevusetusest. Ning kõigi nende «mugavuste» eest võetakse igal aastal maksumaksjate taskust kuni pool miljonit eurot, mida linnavalitsus maksab Temptransile.

«Me kuuleme Maardu linnapealt vaid tühje lubadusi lahendada linnas ühistranspordi probleem. Väljas on juba 2018. aasta suvi, aga bussivedu on endiselt problemaatiline. Mis segas Vladimir Arhipovil, kui ta 2016. aastal linnapeaks sai, seda parandada? Selles olukorras mina kui linnavolikogu saadik võiksin kahjurõõmsalt teatada, et Maardu opositsioon hoiatas juba ammu linnavalitsuse räpasest mängust hangete malelaual ning Temptransi reisijateveo vältimatust läbikukkumisest. Kuid pole mingit rõõmu, on vaid mure võimude soovimatuse ja jõuetuse pärast, mis ei suuda olukorda parandada. On kahju Maardu elanikest, kes said tasuta ühistranspordi asemel transpordi-piinad,» ütles Degtjarjenko.

Saadik rääkis, et praegu kehtib Maardu linnavalitsuse ja Temptransi vahel orjastav leping, mille alusel makstakse Temptransile kompensatsiooni. «On olemas praeguse lepingu ja selle arvukate lisade ning täienduste juriidiline hinnang. Ekspertide arvates ei vastanud see leping ega vasta ka praegu kehtivatele normidele ja seadustele ning juriidilisest seisukohast võib selle tunnistada kehtetuks. Tuleb välja, et meie linnapea on Temptransi lõa otsas ning ei suuda täitmatu monopolisti üha kasvavate ärihuvidega toime tulla. Olen kindel, et olukorda saab muuta paremaks, kui saata Maardu juhtkond ühele teatud marsruudile, kirjutades välja tasuta sõit erru. Vastasel juhul tuleb linna elanikel varsti jala Tallinna minna, vaadates kurvalt mööda kihutavaid maastureid ja limusiine,» on saadik veendunud.

Maardu linnavolikogu Keskerakonna fraktsiooni saadik Nina Netšajeva ütles, et linna võimud on probleemi korduvalt arutanud, kuid ei saa midagi teha, kuna tegevusloa väljastab ühistranspordikeskus. «Me kõik mõistame, et selline olukord on ebanormaalne,» lisas saadik.

Sanktsioone saab kehtestada ainult avalikele bussiliinidele

Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse reisijateveo spetsialist Kadri Krooni ütles Rus.Postimehele, et Harju maavanema korraldusel on väljastatud AS-ile Temptrans luba teenindada bussiliine 203, 209, 210, 285, 286 ja 221. Sellega seoses olid sõlmitud kommertsliinide teenindamiseks lepingud. Load liinidele 203, 209 ja 210 kehtivad alates 01.01.2016 kuni 31.12.2020, aga liinidele 286 ja 221 alates 02.02.2016 kuni 01.02.2021.

Lisaks sellele sõlmiti 03.09.2015 Temptransi ja ühistranspordikeskuse vahel leping avalike bussiliinide nr 100, 101 ja 114 teenindamiseks. See lepe kehtib kuni 31.12.2018. Lepe sõlmiti riigihanke nr 163734 alusel. Nende liinide teenindamine toimub riigieelarvest tuleva toetuse ning piletimüügist saadava tulu alusel.

Krooni kinnitas, et nii avalike kui ka kommertsliinide bussid peavad olema korras ning nende seisukorda jälgib maanteeameti ühistranspordi järelevalveteenistus. «Juhul kui ühistranspordikeskusesse tuleb info rikkis bussi kohta, edastame selle maanteeametisse,» lisas Krooni.

Krooni sõnul kontrollib avalike liinide graafikust kinnipidamist ning peatusesse saabumist ühistranspordikeskus. Kui vedaja rikub lepingut (selle võib leida ka internetist: …. ), rakendatakse tema suhtes sanktsioone.

Ta rõhutas, et kui hilinemised ja muud probleemid on seotud just nimelt avalike liinide bussidega (100, 101 ja 114), siis saab keskus kaebusi kontrollida ning arvestada. Aga kui jutt käib kommertsveost, siis infot probleemide kohta omab reaalajas ainult vedaja.

Busside seisukorra kontrollimine on politsei asi

Esitasime küsimuse Temptransi busside tehnilise seisukorra kohta maanteeametile, kellele Krooni viitas.

Ühistranspordi järelevalvekeskuse juhi Ahto Pahki sõnul ei kuulu ühistranspordi tehnilise seisukorra hindamine maanteeameti pädevusse. «Need volitused on ainult politsei- ja piirivalveametil, mille töötajatel on õigus ühissõidukeid peatada, neid teelt eemaldada ning kehva tehnilise seisundi tõttu keelata neil liigelda. Maanteeameti ametnikud osalevad selles protsessis ainult ekspertidena,» ütles Pahka ja lisas, et maanteeamet on Maardu busside probleemist teadlik, vedajat on varemgi kontrollitud ning seda tehakse ka edaspidi.

Bussid on korras, aga hilinemistes on süüdi ummikud

«Tahame lehe lugejatele ning Maardu elanikele selgitada, et firma Temptrans ei ole Maardu reisijateveo monopolist. Tallinna ja Maardu vahel liiguvad kommertsbussid, liinitaksod ning avalike liinide bussid. Bussiliikluse korraldamise eest kommertsliinidel ning liinitaksode puhul vastutab Temptrans kehtiva tegevusloa ning bussiliinidele kehtestatud sõidugraafikute alusel. Mis puudutab avalikke liine, siis need on riiklikud liinid, kus vedajaks on Temptrans. Avalikele liinidele valitakse vedaja Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse poolt riigihanke teel,» selgitas Temptransi sekretär Katerina Kloren.

Tema sõnul käivad praegu Tallinnas ulatuslikud teetööd, mille tulemusel tekivad suured ummikud ning hilinemised busside sõidugraafikus. «Me suurepäraselt mõistame reisijate rahulolematust ning püüame igati kehtivast sõidugraafikust kinni pidada. Kõigile reisijate küsimustele vastame seadusega ette nähtud aja jooksul. Infot kaebuste ja reisijate ettepanekute läbivaatamise korra kohta võib leida meie kodulehelt www.temptrans.ee,» kinnitas sekretär ja lisas, et kõigil bussidel on kehtiv tehnoülevaatus ning need läbivad õigeaegselt tehnilise teeninduse, vastates niiviisi reisijate veo nõuetele.

Tagasi üles
Back