Reinsalu kaalub ajakirjandusjuhtide murele vastutulekut

Justiits­minister Urmas Reinsalu.

FOTO: Urmas Luik

Teisipäeval ajakirjandusväljaannete juhtidega kohtunud justiitsminister Urmas Reinsalu (Isamaa) tunnistas, et mõistab meediategelaste muret uue isikuandmete kaitse regulatsiooni pärast ning lubas langetada lähiajal otsuse, kas võtta vastav eelnõu tagasi või mitte.

«Jutt käib ju ühest sõnast. Ma selgitasin ajakirjandusväljaannete juhtidele, miks ma esitasin parlamendile ilma selle sõnata eelnõu ja see polnud juhuslik. Väljaannete juhid selgitasid omakorda oma mure selle üle, mida sellise sõna lisamine ajakirjandusvabadusele kaasa võib tuua,» ütles Reinsalu Eesti Rahvusringhäälingu uudisteportaalile.

ERR-i täpsustavale küsimusele, kas justiitsminister võtab eelnõu enne kolmandat lugemist tagasi, vastas Reinsalu napisõnaliselt: «Ma sain sõnumi kätte, aga ma ei ole oma lõplikku seisukohta veel langetanud. Kui ma olen otsuse langetanud, annan sellest koheselt teada.»

Eesti Ajalehtede Liidu direktor Mart Raudsaar kirjutas eelmise nädala lõpus, et riigikogu põhiseaduskomisjon otsustas ootamatult, et Euroopa andmekaitsemääruse rakendusseaduse teksti tuleb lisada termin «ülekaalukas».

«Lihtsustatuna, peaaegu kõik andmesubjekti (inimese) kohta käiv informatsioon on delikaatne informatsioon, mille avaldamise või mitteavaldamise kohta võib otsustada isik ise, välja arvatud ajakirjandusliku erandi puhul,» kirjutas Raudsaar.

Tagasi üles