Reinsalu Jämejalas filmivast patsiendist: analüüsime sundravi osutamise võimalusi vanglas

Eesti ainus sundravipatsientide haigla asub selles rohelises majas Jämejalal.

FOTO: Marko Saarm

Justiitsminister Urmas Reinsalu pani pärast Jämejala psühhiaatriahaiglas toimuva filmimise avalikuks tulekut kohtumisel Viljandi haigla, vanglate ja ministeeriumide esindajatega ette, et analüüsib koos õiguskantsleriga, kas erandjuhul tohiks sundravi osutada ka vanglas.

Eesti Päevaleht kirjutas mais, kuidas kahekordsest tapjast sundravipatsient filmib Jämejalas toimuvat ja kogub Youtube’is sadu tuhandeid vaatamisi, haigla videooperaatorist patsiendi tegevust hallata ei suuda.

Justiitsminister Urmas Reinsalu arvates tuleb analüüsida, kas sundraviteenuse osutamine vanglaruumides oleks põhiseaduspärane ja kooskõlas inimõiguste standarditega.

Vaimne tervis on Reinsalu sõnul kõikjal arenenud riikides kasvav mure. «Sundravi problemaatika tuleb lahendada kahes osas – lähiperspektiivis on number üks prioriteet tagada inimeste ohutus. Lisaks tuleb haiglal kiiresti koos isiku eestkostja või hooldusõigust omava omavalitsusega tegeleda sotsiaalmeedias levivate ja kaaspatsientide põhiõigusi rikkuvate videote mahavõtmisega,» ütles ta.

«Kiiret lahendust Jämejala haiglale probleeme tekitava patsiendi ümberpaigutamiseks me pakkuda ei saa, sest kohtu otsuse vastaselt inimese vanglasse paigutamine on õigusriigis mõeldamatu, isegi ajutiselt,» ütles Reinsalu ettepaneku kohta ravida ohtlikku sundravipatsienti Tartu vanglas.

Üldsuse soovi kohta sõlmida erikokkuleppeid, et mõne isiku võiks ka ilma seadusliku aluseta vanglasse paigutada, küsis Reinsalu retooriliselt, et kas oleksime ka nõus, kui teatud erikokkulepete alusel paigutatakse psühhiaatriahaiglasse isikuid, kes ei ole psüühiliselt haiged.

Küll aga pakkus Reinsalu kohtumisel välja, et justiitsministeerium analüüsib õiguskantsleriga konsulteerides, kas psühhiaatrilise sundravi osutamine vangla territooriumil võiks mõnel erandjuhul olla seadusi muutes põhiseaduspärane ja kooskõlas rahvusvaheliste inimõiguste nõuetega.

Samuti lepiti kokku, et sotsiaalministeerium annab oma sisendi praegu justiitsministeeriumis koostatavale kohtuekspertiisiseaduse eelnõule, justiitsministeerium plaanib kohtupsühhiaatrilisi teemasid puudutava eelnõu saata kooskõlastusringile sügisel. Sotsiaalministeeriumi esindajad märkisid kohtumisel olulise probleemina ära vajaduse investeerida uude psühhiaatrilise sundravi hoonesse.

Tagasi üles