Audit tõi avalikkuse ette räpase äri spordi- ja noorsooametis

Rein Ilves.

FOTO: Heiko Kruusi

Pärast seda, kui ajakirjandus oli juhtinud tähelepanu küsitavatele asjaoludele Tallinna spordi- ja noorsooameti korraldatud hangetes, viis linna sisekontrolöri teenistus läbi auditi, mille lõppjäreldus on ühene: hanked olid suunatud omadele poistele.

2018. aasta tööplaani alusel viis linna sisekontrolöri teenistus läbi auditi «Pneumohallide hankimine, ehitamine ja kasutamine». Auditi läbiviimise ajendiks olid 2017. aasta novembris-detsembris ajalehes Äripäev avaldatud artiklid, milles väideti, et Tallinna spordi- ja noorsooameti juht Rein Ilves oli seotud pneumohallide hangete suunamisega ja pneumohallide ostmisega oma klassivenna firmalt Be Active OÜ ning osadel juhtudel telliti ehitustöid ehitusettevõttelt KRTL OÜ, mille üks omanik ja juhatuse liige on Rein Ilvese õepoeg Vahur Kets.

Auditeeriti kolme pneumohalli (Ehitajate tee 141, Vikerlase tn 16a, Sõle tn 40a) ehitushanget koos projekteerimise ja teiste kaasnevate töödega (kokku 11 hanget). Auditis kirjeldatu väljaselgitamiseks algatas politsei korruptsioonikuritegude büroo tänavu 5. märtsil kriminaalmenetluse.

Ehitajate tee 141 pneumohalli ehitustöödeks tegi parima pakkumise AS Termentum (nüüd OÜ Termentum). Pneumohalli ehitustöö maksumus koos täiendavate töödega oli 1 305 446 eurot pluss käibemaks. Kuigi parima pakkumuse tegi AS Termentum ja ehitustööde eest maksti samale äriühingule, tegi töid KRTL OÜ, kes omakorda tellis allhanke korras pneumohalli ja selle paigalduse tööd Be Active OÜ-lt maksumuses 352 630 eurot. Be Active OÜ omanik on Ilvese sõber Mikk Pääru ning firma ainus klient ongi Tallinn.

Ehitajate tee 141 riigihanke aruandes ei näidata, et ehitustööde tegemisel oleks kasutatud täismahus ainult allhanget, samuti ei kooskõlastatud allhankijaid tellija Kristiine Spordiga. Kristiine Spordi direktori selgitustel oli tema hangete korraldamisel ja läbiviimisel ainult lepingutele allkirja andja ning ei sekkunud ehitustöödesse.

Spordi- ja noorsooameti juhataja Rein Ilves oli Ehitajate tee 141 pneumohalli hankemenetluse käigus teinud tehingu seotud isikuga ning andnud hankemenetluses eelise töid teinud KRTL OÜle. Ehitajate tee 141 pneumohalli hankemenetluse korraldamine telliti OÜ‑lt Kesaten Invest, mille omanik oli Heinu Klaas. Ehitajate tee 141 pneumohalli hanke ajal oli KRTL OÜ osanikuks 60 protsendi ulatuses osaühing Soomramaa Invest, mille juhatuses ja ainus osanik oli Heinu Klaas. Seega on tõenäoline, et Heinu Klaas kui hankemenetluse korraldaja, omades korruptsioonivastase seaduse mõistes ametiseisundit, osales riigihankemenetluses, milles olid tal otsesed ärihuvid, seisab auditis.

KRTL OÜ juhatuses on Vahur Kets, kes on Rein Ilvese õepoeg. Vahur Kets omab ja omas riigihanke läbiviimise ajal osalust KRTL OÜ-s läbi VGK OÜ.

«Seega Rein Ilves tellis hanget korraldama Heinu Klaasi, kellel olid ärihuvid Rein Ilvese õepoja ärihuvidega firmas. Rein Ilves oli riigihangete «Ehitajate tee 141 pneumohalli ehitustööd» ja «Ehitajate tee 141 pneumohalli täiendavad tööd» riigihanke komisjonis; oli ehitustööde tellija esindaja tehnilistes ja lepingulistes küsimustes ning osales ehitustööde koosolekutel,” nenditakse auditis.

Auditis tehakse nii spordi- ja noorsooametile kui selle allasutustele rida ettepanekuid töökorralduse parandamiseks, et tulevikus vältida selliste juhtumite kordumist.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles