Ajalehtede liit: netikommentaare piiraku hea tava

Online-kommentaarid on probleeme tekitanud ka Eestis.

FOTO: Peeter Langovits.

Eesti Ajalehtede Liidu (EALL) hinnangul peaks säilima võimalus lehtede võrguväljaannetes kommentaare avaldada, kusjuures olukorda võiks reguleerida eraldi vastuvõetav hea tava.


EALL toetab veebikeskkonnas kommenteerimisvõimalust kui demokraatlikku ilmingut ning peab kommentaariume ühiskonna vabaks võimaluseks diskuteerida erinevatel teemadel ilma toimetuse sekkumiseta.

«Ajalehtede veebiväljaannete juurde loodud kommenteerimisvõimalust ei käsitleta ajakirjandusliku tegevusena ning seal avaldatud arvamused on lugejate seisukohad ning kajastavad ühiskonnas levivaid arvamusi, mille sisu eest ajalehed ei saa vastutada,» teatas liit.

«Arvestades tehnika arengut on võimalik kõigil isikutel, kellel on ligipääs internetile, levitada oma arvamust lugematule hulgale inimestele. Ajalehed ei peaks tegema kunstlikke takistusi tehnika arengust tingitud võimaluste kasutamisele,» märkis liit.

«Samas arendamaks ühiskonnaliikmete vastutustunnet peavad kommentaatorid tunnetama vastutust oma sõnade eest.»

Aastate praktika näitab liidu väitel, et kõige positiivse kõrval, mida internet pakub, esineb ka ebameeldivat kõrvalmõju ehk veebikeskkonnas ringleb vastutustundetuid kommentaare, mis ei vasta Eesti seadustele või rikuvad kolmandate isikute õigusi.

«Et suurendada ajalehtede usaldusväärsust, peab EALL vajalikuks kehtestada hea tava, kuidas sekkutakse liikmeslehtede online-keskkondadele lisatud kommenteerimiskeskkondades toimuvatesse aruteludesse.»

Tagasi üles