Valitsus Tšernobõli veteranide seaduse loomist ei toeta

FOTO: Priit Simson / Postimees

Valitsus ei toetanud Keskerakonna algatatud tuumakatastroofi piirkonda saadetud isiku seaduse eelnõu, mis oleks andnud soodustusi ja toetusi lisaks 1300 isikule.

Keskerakonna fraktsioon soovis eelnõuga viia tuumakatastroofi piirkonnas viibinud või kiiritusele allutatud isikute soodustused ja toetused omaette seadusesse, samuti laiendada nendele ette nähtud soodustusi ja toetusi saavate isikute ringi kõigile alaliselt Eestis elavatele tuumakatastroofi piirkonda saadetud isikutele.

Sotsiaalministeerium tegi ettepaneku eelnõu mitte toetada. «Ministeerium leiab, et Eesti riik ei pea hüvitama kõikidele alalistele elanikele Eestit okupeerinud riikide poolt tehtud ülekohut. Ülekohtu peaks hüvitama selle tekitanud riik või selle õigusjärglane,» märkis sotsiaalministeerium.

Praegu kehtivad toetused ja soodustused neile, kes tuumakatastroofi piirkonda saatmise ajal olid Eesti Vabariigi kodanikud või 1940. aasta 16. juuni seisuga Eestis õiguspäraselt asunud mittekodanikust alalised elanikud. Välja on arvatud nn baasidelepingu ja sellest tulenevate aktide alusel Eestisse tulnud või toodud isikud.

Eestis on kokku 3140 tuumakatastroofi piirkonda saadetud isikut, kuid neist 1300 praegu toetusi ei saa.

Eelnõu jõustumine tähendaks riigieelarves täiendavaid kulutusi 264 550 eurot aastas.

Tagasi üles