IRLi noorte juht: ärgem pangem kehalises kasvatuses hindeid
Numbrilised hinded võiks kaotada ka teistes loovainetes!

Hetk lasteaedade spordipäevalt Rakvere staadionil.

FOTO: Arvet Mägi/Virumaa Teataja

Isamaa ja Res Publica Liidu noorteühenduse juht Maria Kasepalu teeb ettepaneku lõpetada koolis kehalises kasvatuses, kunsti-, muusika- ja käsitööõpetuses hinnete panemine.

«Numbriline hinne annab õpilasele väga vähe tagasisidet,» rääkis ta, kommenteerides nädalavahetusel Postimees.ee’s tõstatatud kooli esimestes klassides hinnete kaotamise teemat.

Hinne annab tema arusaama kohaselt ülevaate, kui palju faktiteadmisi suutis õpilane meelde jätta ning kontrollimise käigus sarnaselt esitada.

«Küll aga ei saa õpetaja pandud number anda objektiivset tagasisidet selle kohta, kas õpilase saviskulptuur või linnumajake on kaunis, kas tema lauluhääl on väärt kuulamist ja kas tema kiirus 60 meetri jooksmisel on piisav,» leidis Kasepalu.

Kunsti-, muusika- ja käsitööõpetuses saab noorpoliitiku sõnul õpetaja aidata õpilasel arendada oma loomingulisust, julgust ja eneseväljendusoskust ning kehalises kasvatuses saab tutvustada õpilastele eri viise tervislikuks ja tasakaalukaks eluks.

«Kahjuks aga võib just nendes ainetes oskamatu hindamise korral õpilasele eriliselt kahju teha, pärssida loovust või pealehakkamist,» ütles Kasepalu.

«Nendes ainetes on innustamine, suunamine ja julguse arendamine hoopis tähtsam kui kontroll ja järelevalve. Seal on pearõhk just iga õpilase individuaalsel arengul ja soovil iseend teostada.»

Kui numbrilisest hindamisest loobumine tundub esialgu liiga suure sammuna, siis saab Kasepalu nägemuses õpetaja esimese muudatuse teha hindamise metoodikas: hinne tuleb õpilase ja õpetaja kokkuleppel.

«Sellisel juhul on õpilasel võimalus rõhutada oma pühendumust ja panust tulemuste saavutamisel ning lõpptulemuse positiivseid aspekte – anda hinnang enda individuaalsele arengule,» rääkis Kasepalu.

«Traditsioonilise hindamise kaotamine kunstiõpetuses, muusikaõpetuses, käsitööõpetuses ja kehalises kasvatuses – ainetes, mille puhul õpetaja ühepoolne numbriline hinne õpilasele on eriti suures vastuolus õpitava eesmärgiga – oleks ka heaks proovikiviks idee laiemalt kasutusele võtmise osas.»
 

Tagasi üles