Innove Kärdla juhtumist: me ei tea, et mujal oleks õpilased massiliselt läbi kukkunud

Matemaatika eksam.

FOTO: Ants Liigus / Pärnu Postimees

Haridusministeeriumi üldharidusosakonna juhataja Mihkel Rebase hinnangul on 16 läbikukkunut 40st suur arv, kuid ainuüksi numbri põhjal ei saa kaugemaid järeldusi teha. Läbikukkujaid teistes koolides nii massiliselt polnud.

Täna avaldati Postimehes lugu sellest, kuidas Kärdla põhikoolis kukkus matemaatika põhikooliastme eksamil läbi 16 õpilast 40 seast. Innove kommunikatsiooni ja rahvusvahelise koostöö valdkonna juhi Anneli Aabi sõnul ei olnud selle aasta eksam raskem, kui eelmisel aastatel.

«Meieni pole infot jõudnud, et kusagil mujal koolides midagi sellist oleks matemaatikaeksamiga juhtunud,» sõnas Aab. Tema sõnul on eksamil läbi kukkudes järgmine samm järeleksam, mida sel puhul ka Kärdla põhikooli enamik õpilastest läbis. «Tase on ikkagi sama, kergemaks ei tehta,» ütles Aab järeleksamite kohta.

«Kindlasti peavad kool ja koolipidaja tulemusi analüüsima, nõrkused kindlaks tegema ja edasise tegevuskava paika panema,» ütles Rebane. Selliste juhtumite edaspidiseks vältimiseks vastutab Rebase sõnul eelkõige kool ja selle juht, omavalitsusel omakorda on kohustus haridus tagada. «Kool peab koostöös hoolekogu ja koolipidaja ehk omavalitsusega lahenduse leidma,» sõnas Rebane.

Innovel on teatud valimi põhjal ülevaade iga aasta eksamite keskmistest tulemustest. Hiiu maakonna valimis osales eelmisel aastal 22 eksaminandi, nende põhjal on matemaatika eksami aritmeetiline keskmine 44 punkti ja 2016. aastal 25 eksaminandi põhjal 38,3 punkti 50st. Selle aasta statistika pole veel valminud.

Tagasi üles