Kodualune maa on Tallinnas uuest aastast maksuvaba

Tallinna linnavolikogu.

FOTO: Eeva Kaun.

Tallinna Linnavolikogu tänaõhtuse otsuse kohaselt ei pea tallinlased tulevast aastast tasuma enam maksu kodualuselt maalt.

1. jaanuarist 2012 vabastatakse Tallinnas kodualune maa kuni 1500 m2 ulatuses maamaksust, teatas Raepress.

See tähendab ligikaudu 180 000 Tallinnas elavale perele täielikult maamaksust priiks saamist juba uuest aastast ja erinevalt riigis kehtima hakkavast maksuvabastusest aasta hiljem. Tallinlaste maksuvabastus laieneb kõigile korteriomanikele, kuna ühegi Tallinna korterelamu juurde kuuluva maa suurus ei ületa eelnimetatud piirväärtust korteriomaniku kohta.

Suurema kui 1500-ruutmeetrise krundi omanikel alaneb maksusumma tuntavalt. Kui elamukrundi pindala on näiteks 1600 m2, siis avalduse alusel saab sellest 1500 m2 maksuvabaks, ülejäänud saja ruutmeetri kohta hakkab aga senise 1,5-protsendilise maksumäära asemel kehtima üldisena rakenduv määr 2,5 protsenti. Tallinnas on 1500 ruutmeetrit ületavaid elamumaa sihtotstarbega maatükke 2262, keskmise pindalaga 2084 m2. Ka nende kruntide omanikud valdavalt võidavad maksumäära tõustes 2,5 protsendile.

Maksuvabastuse saamiseks tuleb esitada avaldus, nagu nõuab praegu riigis kehtiv seadus. Septembri alguseks saab valmis eeltäidetud avalduse vorm, mida saab kasutada nii elektroonilise kui paberavalduse esitamiseks. Enne seda tasub kontrollida andmete täpsust kinnisturaamatus ja elanikeregistris. Avaldus tuleb esitada vaid üks kord ja selleks on aega 10. jaanuarini 2012.

Abilinnapea Eha Võrgu sõnul tingis maksuvabastuse kohaldamise kodualusele maale asjaolu, et leibkondade sundkulutused toidule ja eluasemele on viimastel aastatel
märkimisväärselt kasvanud, samal ajal kui reaalpalk on aga langenud. Statistikaameti andmetel on 2007. aastaga võrreldes suurenenud kulutused eluasemele enam kui
veerandi võrra, sh soojusenergia hind 40 protsenti, maagaas 33 protsenti ja elektrienergia 24 protsenti, täpsustas Võrk.

Tallinnas kehtib praegu maamaksumäär 1,5 protsenti, ehkki seadus on võimaldanud seda tõsta 2,5-protsendini. Niisugust määra rakendavad kas osaliselt või kogu territooriumil 14 Harjumaa omavalitsust, sh ka Tallinna lähiümbruses paiknevad.

IRLi ja Reformierakonna saadikud jäid eelnõu lõpphääletusest kõrvale. Otsus võeti vastu 46 poolthäälega, mis tulid keskfraktsiooni ja SDE liikmeilt.

Tagasi üles