Keskkriminaalpolitsei hoiatas PERHi korruptsiooni eest

PERHi ja Järvamaa haigla koostöölepingu sõlmimine.

FOTO: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja/ Scanpix

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo saatis Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) juhatuse esimehele Agris Peedule märgukirja, sest kriminaalasja kohtueelse menetluse käigus on tuvastatud haigla korraldatud ehitushangetes mitmeid riske, mis võivad soodustada pettusi ja korruptsiooni tekkimist.

Menetlusega tuvastati, et näiteks puudub PERHil järelevalve hangete eest vastutava töötaja üle. See aga tähendab korruptsioonibüroo sõnul seda, et üks ametnik kontrollib ainsana kõike. «Tööandja poolt on see ilmselt mugav lahendus, kuna ei teki vajadust asutuse põhitegevuste arvelt infrastruktuuride arendamise detailidega tegeleda, aga samas annab järelevalve puudumine hanke tegijale laialdased võimalused usaldust kuritarvitada,» märgitakse kirjas.

Teisena heidetakse ette, et tänu järelevalve puudumisele on haigla korraldatud hanked põhjendamatult keerulised. See tähendab, et on võimalik luua kunstlikult liiga kõrged hanketingimused, mis toob kaasa pakkujate kõrgemad hinnad, mis omakorda annab seotud isikutele eelised.

Kolmandaks hoiatatakse PERHi, et puudulik ülevaade haigla infrastruktuuritehnika talituse töötajate reaalsest tegevusest põhjustab tööde topelttellimusi. Ehk tellitakse töid, mida haigla insenerid ja projektijuhid saaksid oma igapäevatöö raames ise ära teha, mitte teenust hankega sisse osta.

Samuti annab korruptsioonibüroo hinnangul ülevaate puudumine võimaluse tööle vormistada lepingupartneritega seotud isikuid, kes varjatud kujul pakuvad haiglale teenust.

Korruptsiooniriski maandava meetmena pakub keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo välja võimaluse laiendada huvide konflikti vältimise kohustust ka haigla lepingupartneritele, mis kohustaks partnereid alltöövõtu korral vältima haigla töötajate või nendega seotud ettevõtete kasutamist.

PERH: oleme teinud palju muudatusi

Põhja-Eesti Regionaalhaigla tõdeb oma vastuses, et kuna kriminaalasja toimikuga pole saadud tutvuda, ei ole veel täpselt teada, milliseid rikkumisi on toime pandud ning milliseid täiendavaid meetmeid tuleks korruptsiooniohu vältimiseks rakendada.

Samas kinnitab haigla, et ülevaate saavutamiseks on praeguseks tehtud palju (korrastatud struktuuri, uuendatud ametijuhendeid ja teenistuse põhimäärust, suletud täitmata töökohti ning parendatud tööde planeerimist ja dokumenteerimist). Lepingupartneritega seotud isikute tööle vormistamise võimalust püütakse haigla sõnul välistada huvide konflikti deklaratsiooniga ja personali teavitustööga.

PERHi sõnul korraldati 2017. aasta kevadel Infrastruktuuritehnika teenistuse töö ümber selliselt, et kirjas nimetatud tegevusi kontrollivad paljud töötajad. «Meeskonda on lisandunud projektijuht, kes koordineerib erialainseneride tegevust ja seob projekti üheks tervikuks. Pakkumuste hindamisele kaasatakse ka finantsanalüütik,» selgitas haigla oma vastuses.

Tagasi üles