Tänavu võib lasta 65 mesikäppa

Mõtlik karu. FOTO: Priit Simson / Postimees

1. augustil algab uus karujahihooaeg ning tänavu võib lasta kuni 65 mesikäppa.

Sarnaselt eelnevate aastatega võib kõige rohkem karusid küttida Ida-Viru, Lääne-Viru, Jõgeva ja Järva maakonnas, teatas keskkonnaministeerium.

Karude arvukus on viimastel aastate jooksul pidevalt suurenenud ja seireandmete järgi on neid kuskil 700 ringis. Karu küttimislimiidi paika panemisel arvestatakse Keskkonnateabe Keskuse ulukiseire tulemuste põhjal tehtud soovitusi, mis arvestavad muuhulgas asurkonna suurust ning karu tekitatud kahjustuste esinemist. Taoline regulatsioon aitab tagada asurkonna soodsat seisundit ja levikuala laienemist ning hoida ka kahjustusi optimaalsel tasemel.

Lisaks sellele annab oma hinnangu keskkonnaministri moodustatud suurkiskjate kaitse ja ohjeldamise korraldamise töörühm. Küttimismahu jaotuse ja korraldamise tingimused jahipiirkondade lõikes määrab keskkonnaamet.

2009. aastal on karude poolt, peamiselt mesitarude lõhkumisel, tekitatud majanduslikku kahju hüvitatud ligi 10 161 euro ulatuses, 2010. aastal aga juba 12 846 euro ulatuses.

Selleaastane karujahi hooaeg kestab 1. augustist kuni 31. oktoobrini.
 

Tagasi üles
Back