Pedofiil Meola vabaneb enne karistusaja lõppu vanglast
Oluliselt täiendatud kell 19.12!

jaga E-post prindi artikkel saada vihje Loe ja lisa kommentaare

Toomas Meola, endise nimega Toomas H. Liiv kohtus.

FOTO: Toomas Huik

Tartu maakohus rahuldas täna varem Toomas H. Liivi nime kandnud pedofiili Toomas Meola taotluse tema enne tähtaega vanglast vabastamiseks.

Meola kaitsja vandeadvokaat Aivar Ennok ütles BNSile, et kohus määras Meolale vabanemisel väga ranged kohustused osaleda psühholoogilistes ja psühhiaatrilistes programmides.

Ennoki sõnul on Meolale vabanemiseks seatud eritingimused väga ranged ning nende kohustuste täitmise eiramine viiks mehe taas vangi.

Meola tahtis kohtult, et tema ennetähtaegse vanglast vabastamise arutamise istung kuulutataks pere- ja eraelu kaitse huvides kinniseks, kuid kohus sellega ei nõustunud.

Samas seadis kohus piirangud avaliku kohtuistungi filmimiseks ja pildistamiseks, ütles BNSile Tartu kohtute pressiesindaja Krista Tamm.

Ärakandmata karistust ei pöörata Meola suhtes täielikult täitmisele, kui ta ühe aasta pikkuse katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab talle
katseajaks määratud kontrollnõudeid ja kohustusi, vahendas Tartu kohtute pressiesindaja.

Kohus leidis, et nii Harju maakohtu otsusest nähtuvast kuritegude toimepanemise iseloomust kui ka kinnipeetava iseloomustusest ja kriminaalhooldaja arvamusest nähtuvalt vajab Toomas Meola ravi.

Tänasel kohtuistungil kinnitasid nii Meola ise kui ka Tartu vangla esindaja, et vanglas ei ole Meola saanud seksuaalsuundumuse häirele kohast ja vajalikku ravi. Küll aga oleks tal seda võimalik saada vanglast vabanedes.

Meola peab katseajal täitma mitmeid kohustusi: elama kohtu määratud alalises elukohas, ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele, alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta,

Samuti peab ta saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui 15 päevaks ja saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks.

Meola ei tohi tarvitada alkoholi ja narkootikume ning suhelda kannatanutega, ta peab osalema vähemalt ühes kriminaalhooldusametniku määratavas sotsiaalabiprogrammis, osalema seksuaalkurjategijatele mõeldud sotsiaalabiprogrammis, alluma seksuaalsuundumuse häire ravile ja asuma vangistusest vabanemisest hiljemalt kahe nädala jooksul tööle.

Tänasel kohtuistungil toetasid Meola ennetähtaegset vabastamist nii Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokuröri abi Alar Häidberg kui Tartu vangla esindaja. 

Kohus pidas võimalikuks Meola vangistusest tingimisi ennetähtaegselt vabastada tingimusel, et ta esialgselt seksuaalsuundumuse häire ravi saamise ajal ning katseaja vältel elaks oma ema elukohas ehk eraldi oma abikaasa ja viimase 11aastase poja elukohast, et kaitsta alaealise huve.

Kohus leidis, et esimest korda vanglas viibiva ja enamuse karistusest ära kandnud Meola puhul esinevad positiivsed asjaolud annavad tema vabastamiseks piisava ja põhjendatud aluse.

Tema käitumine vangistuses on olnud korrektne ja eeskujulik, ta on loonud pere, vangistuses olles abiellunud, tal on olemas kõigi lähedaste toetus, elu- ja töökoht, paljudelt isikutelt toetuskirjad vangistusest ennetähtaegseks vabastamiseks ja ta soovib alluda seksuaalsuundumuse häire ravile.

Kohus leidis, et kriminaalhooldusametniku järelevalve ja kontrolli all, juhendamisel ja suunamisel on Meola uuesti sulandumine ühiskonda efektiivsem ja mõjusam.

Samuti on sellisel juhul tõhusamalt kaitstud õiguskorra kaitsmise huvid. Kui süüdimõistetu vabaneks otse vangistusest, puuduks tema suhtes järgnev kontroll ja järelevalve.

Süüdistuse järgi kasutas Meola aastate jooksul seksuaalselt ära 9- kuni 12-aastasi poisse. Pedofiil käis lastega korduvalt välisreisidel eksootilistes riikides ning kasutas neid seal oma sugukire rahuldamisel.

Eelmisel kümnendil oli Toomas H. Liiv üks Eesti tippajakirjanikke ning tegutses ka suhtekorralduse alal.

Tagasi üles