Trašanov vaidlustas oma vanglasse saatmise

FOTO: Lennart Rikk

Korruptsioonikuritegude eest osaliselt reaalse vangistuse saanud Valga endine maavanem Georg Trašanov vaidlustas kohtumääruse, mis kohustas teda asuma vanglakaristust kandma ning palus lükata vangistuse täitmisele pööramine edasi kolmeks kuuks.

«Kolmapäeval tuli Georg Trašanovilt ja tema kaitsjalt vandeadvokaadi vanemabilt Kalju Kutsarilt määruskaebus 12. juuli Tartu maakohtu määrusele. Kaebuses palutakse tühistada vaidlustatud määrus täielikult ja lükata Trašanovile mõistetud vangistuse täitmisele pööramine edasi kolmeks kuuks,» kinnitas Tartu kohtute pressiesindaja Krista Tamm BNSile.

Materjalid on tema sõnul saadetud läbivaatamiseks Tartu ringkonnakohtule.

Trašanov (56) pidanuks algselt ilmuma Tartu vanglasse oma kuuekuulist vanglakaristust kandma selle nädala esmaspäeval, 18. juulil.

7. juulil esitas Trašanov Tartu maakohtule taotluse lükata karistuse kandmine edasi, kuid kohus jättis 12. juulil taotluse rahuldamata. Trašanovil oli aega kümme päeva määruse vaidlustamiseks.

Trašanov märkis 7. juulil kohtule esitatud taotluses, et tema tervisliku seisundi hindamiseks vajalikke uuringuid pole õnnestunud temast sõltumata põhjustel seni läbi viia. Kuna vajadus uuringute järele ei ole ära langenud, taotles süüdimõistetu vangistuse täitmise edasilükkamist kolme kuu võrra. Trašanovi taotlus tugines kriminaalmenetluse seadustiku sättele, mis võimaldab vangistuse täitmise edasi lükata kuni kuue kuu võrra, kui süüdimõistetu on raskelt haigestunud ja vanglas ei ole võimalik teda ravida.

Kohtu hinnangul aga Trašanovi asjas nimetatud paragrahvis sätestatud asjaolu ei esine.

Valga endise maavanema Georg Trašanovi süüdimõistmine pistise ja altkäemaksu võtmises jõustus 14. veebruaril, kuna riigikohus ei võtnud tema kaitsja kassatsioonkaebust menetlusse.

Altkäemaksuga seotud süütegude eest Tartu maakohtu otsusel karistada saanud Valga endine maavanem Georg Trašanov ning temaga koos kohtu all olnud GoBusi juhid jäid mullu 10. detsembril avaldatud otsusega süüdi ka Tartu ringkonnakohtus.

Tartu maakohus mõistis mullu 10. märtsil altkäemaksu võtmises süüdistatud Trašanovi süüdi ning määras talle osaliselt reaalse vanglakaristuse, süüdimõistva otsuse said ka AS-i GoBus juhid Valter Keis, Kalle Muru ja Aivo Pärn ning juriidilise isikuna GoBus.

Kohus karistas Trašanovit korduva altkäemaksu ja pistise võtmise eest nelja-aastase vangistusega, millest tal tuleb pool aastat reaalselt ära kanda ning ülejäänud karistusaeg kanda tingimisi kolmeaastase katseajaga.

Süüdistuse järgi võttis Trašanov 2006. aasta suvel ja septembris Valga maavanemana GoBusi juhatuse liikmelt Kalle Murult kahel korral vastu kokku 50.000 krooni altkäemaksu ning sõlmis vastutasuna Valga maavalitsuse nimel ebaseadusliku hankelepingu GoBusiga, millega eiras Valga maakonna bussiliinide veo riigihanke tulemusi ning riigihangete seaduse nõudeid.

Muru sai altkäemaksuks makstud raha GoBusi juhatuse esimehe Pärna korraldusel GoBusi juhatuse liikmelt Keisilt, märkis süüdistus.

Süüdistuse kohaselt võttis Trašanov 2006. aasta märtsis ja detsembris ning 2007. aasta aprillis ja oktoobris Murult pistist kokku 120.000 kooni, mis Pärna korraldusel ja ühel korral ka Keisi kaasabil võeti GoBusi rahalistest vahenditest.

Vastutasuks sõlmiti GoBusi omandusse kuuluvate OÜ Trakmani ning GoBusi ja Valga maavalitsuse vahel GoBusile soodsate tingimustega lepinguid või muudeti varem sõlmitud veolepinguid.

Tagasi üles