Pääste-, politsei- ja piirivalveametit ähvardavad koondamised

FOTO: Lennart Rikk

Siseministeerium kaotab 2012. aasta algusest eraldi politseiprefektuurid ja nelja regionaalse päästekeskuse asemel hakkab tööle kaks asutust: päästeamet ja häirekeskus.

Nende muudatustega seoses ei välista ministeerium kärpeid ka allasutuste töötajate seas, kuid kinnitab siiski, et sellist koondamist nagu Mart Laari kaitseministeeriumis neil plaanis ei ole.
«Võimaliku koondamise, juhul kui see osutub vajalikuks, peavad otsustama ikkagi politsei- ja piirivalveameti ning päästeameti juhtkond,» kinnitas ministeeriumi pressiesindaja reedel. «Siseministeeriumi töötajate hulgas ei ole koondamisi plaanis.»

Välismaal puhkusel viibinud siseminister Ken-Marti Vaheriga sai Postimees reedel põgusalt ühendust, kuid ei saanud ühest vastust võimalike koondamiste kohta. Vaher ei kinnitanud väiteid, nagu oleks ministeeriumi haldusalas juba tehtud selge koondamisplaan, mis puudutab eelkõige kontoritöötajaid. «Ei ole kuulnud sellist infot ja ei tea, kust see pärit on.»

Küll nõustus ka minister, et koondamiskartused võivad seotud olla just politsei- ja piirivalveameti kohalike asutuste ümberkorraldamisega, mis järgmisel aastal ees seisavad. Ministeeriumi kinnitusel peab siseminister Vaher oluliseks, et nii politsei-, piirivalveameti kui ka päästeameti töö toimuks piiratud eelarve juures võimalikult efektiivselt, töötajad oleksid motiveeritud ja põhiülesanded täidetud veel paremini kui seni.

Seetõttu «pole välistatud, et ametites toimub ka mõningaid muid ümberkorraldusi», kinnitas ministeeriumi pressiesindaja. «Kuidas täpselt nad oma tegevust korrastavad, peaks selguma sügise alguses. Haldusala asutuste töötajate värbamise ja koondamisega minister ega ministeerium ei tegele.»

Siseministeeriumil on valminud ja esimesele kooskõlastusringile saadetud eelnõu, mille järgi peaks politsei- ja piirivalveameti ning päästeameti kohalikud asutused järgmise aasta algusest ümber korraldatama.

Eelnõu seletuskirja järgi ühendatakse päästeameti kohalikud asutused päästeametiga ning prefektuuridest saavad alates järgmise aasta 1. jaanuarist politsei- ja piirivalveameti piirkondlikud struktuuriüksused. Samas viimaste juhte kavatsetakse endiselt nimetada prefektideks.

Iseseisvate asutustena kaovad neli regionaalset päästekeskust ja seniste päästeasutuste töö korraldatakse kahe asutusena – päästeamet ja häirekeskus.
Päästeametnike tausta hakatakse eelnõu järgi tugevamini kontrollima, kuid see ei puuduta lihtsaid päästetöötajaid.

Tagasi üles