R, 9.06.2023
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.

Ess-soo raba eest võitlejad said kohtus võidu

Martti Kass
Facebook Twitter
Comments
Foto: SCANPIX

Tartu halduskohus rahuldas seltsingu Roheline Urvaste kaebuse ja tühistas Urvaste vallavolikogu otsuse, millega keelduti Võrumaal Urvastes asuva Ess-soo raba maastikukaitseala kaitse alla võtmisest.

Lisaks tühistas kohus volikogu 26. augusti 2008 otsuse, millega lisati märtsis tehtud otsusele motivatsioon. Kohus kohustas vallavolikogu Ess-soo kaitse alla võtmise küsimust uuesti läbi vaatama.

16. veebruaril 2007 esitasid Urvaste valla seitse ühiskondlikku organisatsiooni ja 17 ettevõtjat Urvaste vallavalitsusele ühisettepaneku algatada Ess-soo kohaliku kaitse alla võtmine ja luua Ess-soost looduskaitseala eesmärgiga välistada rabas turba kaevandamine.

Vallavolikogu algatas Ess-soo kohaliku kaitse alla võtmise 23. mail 2007 ning kuna menetlus algatati, olid seega olemas ka loodusobjekti kaitse alla võtmise eeldused.

Samas jõudis vallavolikogu järeldusele, et kaitse alla võtmine ei ole põhjendatud, kuna sellega kaasneb avalike ehk riiklike huvide ja rabas turba kaevandamist sooviva OÜ Ketal Võru õiguste riive ning võimalike menetluskulude teke Ess-soo kohaliku kaitse alal võtmise otsuse vaidlustamise korral.

Volikogu leidis, et kaitse alla mittevõtmisega ei kaasne otseseid kahjulikke tagajärgi loodusobjektile ning sellega ei rikuta kolmandate isikute õigusi.

Kohus leidis, et vaidlustatud otsuste tegemisel ei ole volikogu arvestanud olulisi asjaolusid, on lähtunud sobimatutest või ebaõigetest kaalutlustest ja ei ole ratsionaalselt kaalunud erinevaid huve.

Kaitse alla võtmise menetluse algatamiseks tehtud ekspertarvamuse järgi vastab Ess-soo sellistele loodusobjekti kaitse alla võtmise eeldustele nagu ohustatus, haruldus ja esteetiline väärtus.

Ekspert rõhutas muuhulgas, et on tõenäoline, et ilma maastikukaitseala loomiseta hakatakse Ess-soos turvast kaevandama ning see ohustab olemasolevaid loodusväärtusi.

Ketal Võrule on praeguseks väljastatud vaid kaevandamisloa väljaandmise otsus, kaevandamisluba ennast aga mitte.

Kohus leidis, et kuigi on olemas võimalus, et Ketal Võrule turba kaevandamiseks vajalikke lubasid ei väljastata, ei välista see Ess-soo kui loodusobjekti ohustatust.

Kuna tegemist on aktiivse turbavaruga, võib kaevandamisloa taotluse esitada iga turba kaevandamisest huvitatud isik.

Kohtu hinnangul ei saanud Ketal Võrul tekkida õiguspärast ootust Ess-soos turba kaevandamiseks vaid seetõttu, et Võrumaa keskkonnateenistus on teinud otsuse neile kaevandamisloa väljaandmiseks.

Samuti ei ole kohtu hinnangul volikogu sisuliselt välja selgitanud riikliku huvi olemasolu või selle puudumist. Samuti on oletuslik ja asjakohatu volikogu argument, et loodusobjekti kaitse alla võtmine võib tuua vallale kaasa suured kohtumenetluse kulud.

Eksitav on ka argument, et Ess-soo kaitse alla võtmise otsus oleks vastuolus Urvaste valla üldplaneeringuga.

Tänast otsust saavad menetlusosalised vaidlustada 30 päeva jooksul.

Facebook Twitter
Comments
Tagasi üles