Lasnamäele kavandatakse spordi- ja ravikeskust

Lasnamäe.

FOTO: Toomas Huik

Tallinna linnavalitsus otsustas spordi- ja ravikeskuse rajamise eesmärgil Lasnamäe linnaosas asuvale Linnamäe tee 3 kinnistule eelläbirääkimistega pakkumise korras hoonestusõiguse seada.

Hoonestusõiguse omandaja võtab kohustuse rajada linnale kuuluvale 15 399 ruutmeetri suurusele ärimaa sihtotstarbega kinnistule spordi- ja ravikeskuse, tegevuskeskuse raske ja sügava vaimupuudega ning liitpuudega täiskasvanutele, rekreatsiooniala, teed, piirded ja väikevormid, avalikult kasutatavad sõiduteed, kõnniteed ja parklad koos tänavavalgustuse ning liikluskorraldusvahenditega ning tehnovõrgud ja –rajatised.

Hoonestusõigus seatakse 50 aastaks. Hooned tuleb püstitada hiljemalt 2013. aasta sügiseks. Hoonestusõiguse seadmise tasu algsuurus on 54 127 eurot ja 49 senti, mis võrdub viiekordse hoonestusõiguse aastatasuga.

Tallinna spordi- ja noorsooameti visiooni järgi on üheks planeeritavaks objektiks ekstreemspordihall aadressil Linnamäe tee 3, kuna Tallinnas on viimastel aastatel väga populaarseks muutunud erinevad ekstreemspordialad ning soodne koht nimetatud aladega tegelemiseks sisetingimustes puudub.

Rajatavas keskuses saavad puuetega inimesed oma aega veeta rakenduslikke päevategevusi harrastades nagu tööd tekstiiliga, paberi valmistamine, savitööd, toidu valmistamine ning muud käelised tegevused.

Tagasi üles