Andmekaitse inspektsioon asus tervise infosüsteemi uurima

FOTO: Peeter Langovits

Andmekaitse inspektsioon teatas, et asub terviseandmete süsteemi ja korraldust seirama.

«Inspektsiooni hinnangul on lubamatu, et nii tähtsa infosüsteemi ümber on kahtluse ja usaldamatuse foon,» teatas inspektsiooni nõunik Stiina Liivrand.

«Terviseandmete liigkerge kättesaadavus, kahtlused süsteemi korrektse kasutamise osas ja inspektsioonile laekunud kaebused terviseandmete lekkimise kohta on põhjused, miks kogu süsteemi tuleb vaadelda tervikuna,» teatas Liivrand. Ta täpsustas, et viimastel päevadel on inspektsioonile esitatud mõned kaebused. Mitme juhtumiga tegu on, alles selgitatakse. «Loomulikult vaadatakse läbi üksikkaebused, kuid need on ka viidad üldiste probleemide juurde,» lisas ta.

AKI võtab vaatluse alla terviseandmetele ligipääsu korralduse ning seab eesmärgiks, et süsteemi enese sisekontroll hakkaks tööle senisest tõhusamalt.

Postimees.ee ja Postimees kirjutasid sellest, et paljudel kodanikel, sealhulgas arstidel, on mure digiloo ja raviasutuste infosüsteemi pärast, sest meedikud pääsevad liiga ladusalt seal kajastuvatele terviseandmetele ligi. Reumatoloog Tõnu Peetsi võib seetõttu tekkida olukord, kus turvalisuse kaalutlustel sisestatakse sinna andmeid valikuliselt, mis aga kahandab kogu süsteemi kasutusväärtust.

Ka patsientide esindusühingu infojuht Anne Veskimeister ütles, et nende poole on pöördutud probleemiga, et sisuliselt iga tervishoiutöötaja saab vaadata inimese terviseandmeid.
 

Tagasi üles