Tormijärgsed elektririkked on parandamata vaid Pärnumaal

FOTO: Liis Treimann

Täna lõunaks olid kõik tormijärgsed keskpinge elektrivõrgu rikked parandatud, vaid Pärnumaal oli veel vooluta ligi 900 majapidamist.

Pärnumaal tekkis valdav osa riketest esmaspäeva õhtul ja teisipäeval, kui seal jäi elektrita ligi 8000 majapidamist.

Eesti Energia (EE) jaeäri kommunikatsioonijuhi Kristjan Hamburgi sõnul oli tegemist viimase nelja aasta suurima elektrivõrgu rikete arvuga peale 2005. aasta jaanuaritormi. Staažikamad elektrikud mäletavad elektrivõrgule samalaadset kahju teinud lumetormi aastast 1976.

Praegu käib madalpingeliinide parandamine ning üksikutel juhtudel võib olla ka selliseid kliente, kelle madalpinge rikkest ei ole energiafirma teadlik, seetõttu palutakse EE rikketelefonile 1343 teada anda, kui keegi on veel vooluta.

Kõige rohkem tõi torm elektririkkeid kaasa Harjumaal, Lääne-Virumaal ja Pärnumaal.

«Ligi 150 rikkebrigaadi 400 elektrikuga parandasid nelja päeva jooksul üle 1000 rikkekoha. Peamiseks rikkepõhjuseks olid märja ja raske lume all elektriliinidele langenud ning paindunud puud ja suured oksad,» kirjeldas Hamburg.

Nelja päeva jooksul tuli rikke- ja klienditelefonile 65 000 kõnet - tavapäraselt on ligi 35 000 - 40 000 kõnet terve kuu jooksul.

Rikete kõrvaldamine võttis võrreldes tavaolukorraga kordi rohkem aega, kuna ligipääsetavus rikkekohtadele oli väga halb paksu lume tõttu - tiheda lumekatte all olid nii kõrvalteed kui liinikoridorid, mis tegi väga keeruliseks tehnika ja inimeste liikumise rikkekohtade otsimisel ja rikete parandamisel.

Pühapäeval ja esmaspäeval olid paljud rikketööd häiritud ka väga tugeva tuule ning tiheda lumesaju tõttu, sest sellistes tingimustes töötamine oleks võinud elektrikutele muutuda eluohtlikuks.

«Eesti Energia tänab kõiki inimesi, kes aitasid meid rikkekohtade otsimisel ning lükkasid lumest lahti kõrvalteid, et meie rikkebrigaadid kiiremini rikkekohtadeni jõuaks. Samuti tänab Eesti Energia kõiki partnerfirmasid, kes on alates pühapäevast kõiki raskusi trotsides ligi 1000 riket parandanud,» sõnas Hamburg.

Tagasi üles
Back